Stypendia

W sprawie stypendium rektora oraz tzw. stypendiów socjalnych (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga), można się kontaktować z Komisją Stypendialną Kolegium MISH UW – oto jej namiary.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak