SAMORZĄD – ZSS

Przewodniczący ZSS MISH

Michał Pawłowski
tel. 501 108 164
mail: michal.andrzej.pawlowski@gmail.com

Wiceprzewodniczący ZSS MISH
Sekcja Dydaktyczna

Maciej Bednarski
tel.539 929 704
mail: maciej.bednarski@student.uw.edu.pl

Sekcja Kultury

Julia Właszczuk
tel. 666 717 119
mail: juliawlaszczuk@gmail.com

Sekcja Naukowa

Szymon Rębowski
tel. 508493034
mail: szymon.rebowski@student.uw.edu.pl

Sekcja Promocji

Patrycja Gliwka
tel.510 921 301
mail: p.gliwka@student.uw.edu.pl

Sekcja Organizacji i Integracji

Paweł Zalewski
tel. 888 038 516
mail: p.zalewski7@student.uw.edu.pl

Sekcja Informacji

Julia Suchocka
tel. 603 089 161
mail: suchockajulia@gmail.com

 

Oświadczenia wyborcze

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak