Sekcja Informacji

Przewodnicząca – Julia Suchocka

Biogram:
Studentka II roku Kolegium MISH UW, w ramach którego realizuje minima programowe z filologii polskiej i kulturoznawstwa. Interesuje się rynkiem wydawniczym i współczesnym życiem literackim, w wolnych chwilach od czytania lubi czytać i jeść.

Program:
Program opiera się głównie na przekazywaniu studentom MISH informacji wszelkimi możliwymi kanałami – poprzez media społecznościowe, komunikację mailową (newslettery!) i stronę internetową. Ma nadzieję, że dzięki współpracy z innym sekcjami, informacje przez nią przekazywane będą coraz bardziej interdyscyplinarne i międzyobszarowe. Sekcja Informacji jest sekcją, która wymaga systematycznej pracy i jest ponadprogramowa. Związku z tym celem jest to, by poprzez bieżącą aktualizację informacji, studenci byli możliwej jak najmniej zagubieni w meandrach studiowania oraz życia studenckiego w Kolegium MISH.

Kontakt:
mail: suchockajulia@gmail.com
tel: 603-089-161
fb: https://www.facebook.com/julia.suchocka.3

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak