MISH w innych językach

Słowniczek oraz oficjalne nazewnictwo podane poniżej pochodzą sprzed zmian nazwy Kolegium z Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne. Traktujcie tłumaczenia zawarte poniżej z dystansem, szczególnie, jeżeli macie zamiar użyć ich w oficjalnych dokumentach.

Oficjalne nazewnictwo

English

After 2012: College of Inter-Area Individual Studies In the Humanities and Social Sciences

Before 2012: College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities

Français

Collège d’Individuelles Études Interdisciplinaires en Sciences Humaines

Deutsch

Zentrum für Interdisziplinäre Individuelle Humanistische Studien

Español

Centro de Interdepartamentals Estudios Indivuduales de Humanidades

Русский

Межфакультетский ценр обучения гумантарным наукам


Słowniczek terminów studenckich i edukacji liberalnej

Serdecznie zapraszamy do lektury polsko-angielskiego słowniczka terminów studenckich i edukacji liberalnej. Słowniczek został przygotowany przez Zespół Studentów CLAS w roku 2008/09 pod opieką prof. Piotrka Wilczka i prof. Andrzeja Tymowskiego. Obok podstawowej terminologii związanej ze studiami można tam znaleźć ideę i założenia europejskich i amerykańskich koledży – w formie tłumaczeń popularnych fraz ze stron tych instytucji w Stanach i Holandii.

Tekst całego słowniczka znajdziecie tutaj, a poniżej najważniejsze nazewnictwo.

Słowniczek przygotowali: Marcin Barański, Dorota Budacz, Olga Korytowska (szefowa), Daniel Kontowski, Karolina Kukla, Barbara Radoń, Rafał Smoleń, Andrzej Tymowski, Piotr Wilczek.

Oficjalne nazwy – Official names

 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – College of Interdepartamental Studies in the Humanities (lub College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities)
 • Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego – College  of Liberal Arts and Sciences at the University of Warsaw
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” – Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales”

Program studiów – Program od Studies

 • licencjat w zakresie nauk humanistycznych – Bachelor of Arts degree
 • licencjat w zakresie nauk społecznych – Bachelor of Sciences degree
 • egzamin poprawkowy – retake exam
 • kierunek studiów – field of study
 • rok studiów – year of study
 • semestr letni – spring semester
 • semestr zimowy – fall semester
 • studia drugiego stopnia – graduate studies
 • studia licencjackie – undergraduate studies
 • studia międzywydziałowe – inter-faculty studies
 • średnia z dotychczasowego przebiegu studiów – Grade Point Average
 • zasady studiowania – academic regulations
 • przedmioty podstawowe – core curriculum
 • przedmioty uzupełniające – suplementary curriculum
 • ramowy plan nauczania – curriculum outline
 • program studiów – program of studies, study programme, academic programme
 • obciążenie godzinowe – total study workload

Dokumenty

 • Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) – electronic student ID card
 • indeks – grade book
 • karta egzaminacyjna – examination form
 • legitymacja studencka – student ID card
 • nr indeksu – student no.
 • wpis – course credit
 • wyciąg z karty ocen – transcript of records

Przedmioty – Courses

 • ćwiczenia – class
 • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) – European Credit Transfer System
 • egzamin – examination, exam
 • grupa zajęciowa – class group
 • kod przedmiotu – course ID, subject code
 • konspekt zajęć – course syllabus
 • konwersatorium – seminar
 • lektorat – foreign language class
 • nazwa przedmiotu – course name
 • plan zajęć – course schedule
 • przedmiot – course
 • przedmiot do wyboru – elective course
 • przedmiot obowiązkowy – obligatory course
 • rejestracja do USOSa – USOSweb registration
 • rejestracja na zajęcia – course registration
 • rejestracja żetonowa – token registration
 • rodzaj zajęć – course type
 • seminarium – seminar
 • seminarium licencjackie – undergraduate thesis seminar
 • warsztaty – workshops
 • wykład – lecture
 • wymagania wstępne – prerequisites BC
 • wyrejestrowanie z zajęć – course withdrawal
 • zajęcia fizyczne (WF) – physical exercises
 • zaliczenie na ocenę – grading (wg USOSa)
 • żetony – credit points

Studenci – Students

 • akademik – hostel, housing facility, residence hall
 • pokój w akademiku – hostel room
 • wynajmowane mieszkanie – rented flat
 • wymiana międzynarodowa – international student exchange
 • koło naukowe – student research group
 • samorząd studencki – students’ government

Kadra – Faculty

 • adiunkt – assistant professor
 • doctor – doctor, PhD
 • doktor habilitowany – PhD with „habilitation”
 • doktorant – doctor student
 • profesor (tytuł naukowy) – professor
 • profesor nadzwyczajny (stanowisko) – associate professor
 • profesor wizytujący – visiting professor
 • profesor zwyczajny – full professor
 • starszy wykładowca – senior lecturer
 • wykładowca – lecturer

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!