Studia po angielsku

Serdecznie zapraszamy do lektury polsko-angielskiego Słowniczka terminów studenckich i edukacji liberalnej. Słowniczek został przygotowany przez Zespół Studentów CLAS w roku 2008/09 pod opieką prof. Piotrka Wilczka i prof. Andrzeja Tymowskiego. Obok podstawowej terminologii związanej ze studiami można tam znaleźć ideę i założenia europejskich i amerykańskich koledży – w formie tłumaczeń popularnych fraz ze stron tych instytucji w Stanach i Holandii.

Przeczytaj cały Słowniczek

Słowniczek przygotowali: Marcin Barański, Dorota Budacz, Olga Korytowska (szefowa), Daniel Kontowski, Karolina Kukla, Barbara Radoń, Rafał Smoleń, Andrzej Tymowski, Piotr Wilczek.

Oficjalne nazwy – Official names

 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – College of Interdepartamental Studies in the Humanities (lub College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities)
 • Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego – College  of Liberal Arts and Sciences at the University of Warsaw
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” – Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales”

Program studiów – Program od Studies

 • licencjat w zakresie nauk humanistycznych – Bachelor of Arts degree
 • licencjat w zakresie nauk społecznych – Bachelor of Sciences degree
 • egzamin poprawkowy – retake exam
 • kierunek studiów – field of study
 • rok studiów – year of study
 • semestr letni – spring semester
 • semestr zimowy – fall semester
 • studia drugiego stopnia – graduate studies
 • studia licencjackie – undergraduate studies
 • studia międzywydziałowe – inter-faculty studies
 • średnia z dotychczasowego przebiegu studiów – Grade Point Average
 • zasady studiowania – academic regulations
 • przedmioty podstawowe – core curriculum
 • przedmioty uzupełniające – suplementary curriculum
 • ramowy plan nauczania – curriculum outline
 • program studiów – program of studies, study programme, academic programme
 • obciążenie godzinowe – total study workload

Dokumenty

 • Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) – electronic student ID card
 • indeks – grade book
 • karta egzaminacyjna – examination form
 • legitymacja studencka – student ID card
 • nr indeksu – student no.
 • wpis – course credit
 • wyciąg z karty ocen – transcript of records

Przedmioty – Courses

 • ćwiczenia – class
 • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) – European Credit Transfer System
 • egzamin – examination, exam
 • grupa zajęciowa – class group
 • kod przedmiotu – course ID, subject code
 • konspekt zajęć – course syllabus
 • konwersatorium – seminar
 • lektorat – foreign language class
 • nazwa przedmiotu – course name
 • plan zajęć – course schedule
 • przedmiot – course
 • przedmiot do wyboru – elective course
 • przedmiot obowiązkowy – obligatory course
 • rejestracja do USOSa – USOSweb registration
 • rejestracja na zajęcia – course registration
 • rejestracja żetonowa – token registration
 • rodzaj zajęć – course type
 • seminarium – seminar
 • seminarium licencjackie – undergraduate thesis seminar
 • warsztaty – workshops
 • wykład – lecture
 • wymagania wstępne – prerequisites BC
 • wyrejestrowanie z zajęć – course withdrawal
 • zajęcia fizyczne (WF) – physical exercises
 • zaliczenie na ocenę – grading (wg USOSa)
 • żetony – credit points

Studenci – Students

 • akademik – hostel, housing facility, residence hall
 • pokój w akademiku – hostel room
 • wynajmowane mieszkanie – rented flat
 • wymiana międzynarodowa – international student exchange
 • koło naukowe – student research group
 • samorząd studencki – students’ government

Kadra – Faculty

 • adiunkt – assistant professor
 • doctor – doctor, PhD
 • doktor habilitowany – PhD with „habilitation”
 • doktorant – doctor student
 • profesor (tytuł naukowy) – professor
 • profesor nadzwyczajny (stanowisko) – associate professor
 • profesor wizytujący – visiting professor
 • profesor zwyczajny – full professor
 • starszy wykładowca – senior lecturer
 • wykładowca – lecturer

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak