Reprezentanci – archiwum

Rok akademicki 2016/2017

Parlament Studentów UW:
– Ryszard Jamka
– Paweł Zalewski

Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH UW:
– Maciej Bednarski
– Konrad Rydel
– Julia Suchocka
– Michał Pawłowski

Rada Kolegium Kolegium MISH UW:

– Julia Suchocka
– Szymon Rębowski
– Paweł Zalewski
– Michał Pawłowski
– Magdalena Piśko
– Konrad Rydel
– Ryszard Jamka
– Tomasz Palmi

Rok akademicki 2015/2016

Parlament Studentów UW:
– Ryszard Jamka – parlamentarzysta, Komisja Prawo-Regulaminowa
– Monika Helak – Komisja Dyscyplinarna
– Kacper van Wallendael – Komisja Dyscyplinarna

Senat UW:
– Monika Helak – senatorka
– Mateusz Mrozek – senator
– Rafał Smoleń – senator

Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH:
– Ryszard Jamka
– Konrad Rydel
– Filip Jegliński
– Stanisław Zakroczymski

Kolegium Elektorów:
– Agnieszka Grzybowska
– Monika Helak
– Ryszard Jamka
– Rafał Smoleń
– Łukasz Krawiranda
– Joanna Ucińska
– Kacper Van Wallendael
– Natalia Wojciechowska

Rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/15 studenci Kolegium MISH UW pełnią następujące funkcje w strukturach Kolegium MISH UW, UW lub w ciałach ogólnopolskich:

KOLEGIUM MISH UW

Rada Kolegium MISH UW
 • Inga Bobrowska
 • Monika Helak – z urzędu jako Przewodnicząca ZSS Kolegium MISH UW
  (691 923 314, monhelak@gmail.com, www.facebook.com/Qnegunda)
 • Ryszard Jamka (604253553, jamkaryszard@gmail.com, https://www.facebook.com/richie.perez.397)
 • Borys Jastrzębski
  (511 246 914, bmjastrzebski@gmail.com, www.facebook.com/borys.jastrzebski)
 • Daniel Kontowski
  (600 152 675, chumanista[at]gmail.com, www.facebook.com/daniel.kontowski)
 • Jakub Pakulski
 • Rafał Smoleń
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze; dyżury – zob. na górze strony)
 • Sebastian Żbik

Pełny skład Rady jest dostępny na stronie Kolegium (link).

Zob. także: strona listy wyborczej „Nowy Wspaniały MISH”.

Rada Kolegium MISH UW określa, wspólnie z Rektorem UW, organizację studiów, sposób funkcjonowania i kierunek rozwoju Kolegium. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Dyrekcja Kolegium, przedstawiciele jednostek uczestniczących w realizacji zadań Kolegium, przedstawiciele Studentów (co najmniej 20% składu) i stali członkowie. Wszyscy są powoływani przez Rektora na czteroletnią kadencję (obecna: 2012-16) – z wyjątkiem przedstawicieli Studentów, wyłonionych w wyborach samorządowych, których Rektor powołuje na rok.

Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH UW

(skład od marca 2014)

 • Daniel Brzeszcz
 • Monika Helak
 • Jakub Pakulski
 • Rafał Smoleń
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze; dyżury – zob. na górze strony)

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Senat UW

(strona Senatu UW)

 • Mateusz Mrozek (od 4.12.2014)
 • Rafał Smoleń (od 4.12.2014)
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze; dyżury – zob. na górze strony)

Komisje Senatu UW

(strona komisji Senatu UW)

 • Komisja Prawno-Statutowa: Rafał Smoleń (od 17.12.2014)
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze; dyżury – zob. na górze strony)
 • Komisja ds. Badań Naukowych: Gabriel Klimont (od 17.12.2014)
  (gklimont@gmail.com, www.facebook.com/gabriel.ghjklit)
 • Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia: Przemysław Brzuszczak (od 17.12.2014)
  (601 245 706, przemyslawbrzuszczak@wp.pl, www.facebook.com/przemyslawbrzuszczak)

Kolegium Elektorów UW

> z grona studentów

 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak

Rada Konsultacyjna ds. SRN przy JM Rektorze UW

(strona Rady)

 • Michał Stefaniak

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów UW

(strona Komisji)

 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący, od 27.04.2012)

Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów UW

(strona Komisji)

 • Monika Helak (od 17.12.2014)
  (691 923 314, monhelak@gmail.com, www.facebook.com/Qnegunda)
 • Przemysław Brzuszczak (od 17.12.2014)
  (601 245 706, przemyslawbrzuszczak@wp.pl, www.facebook.com/przemyslawbrzuszczak)

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów UW

 • Rafał Smoleń (od 17.12.2014)
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze; dyżury – zob. na górze strony)

SAMORZĄD STUDENTÓW

Parlament Studentów RP

 • Mateusz Mrozek – Przewodniczący (od 1.01.2015)

Jako Przewodniczący PSRP, Mateusz jest też Przewodniczącym Rady Studentów PSRP i członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji znajdziecie na stronie Parlamentu.

Parlament Studentów UW

(strona Parlamentu)

 • posłanka PS UW: Monika Helak (ponadto członkini Komisji PS UW ds. Budżetu i Finansów)
  (691 923 314, monhelak@gmail.com, www.facebook.com/Qnegunda)
 • uczestnik obrad: Rafał Smoleń
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze; dyżury – zob. na górze strony)

Sąd Koleżeński Samorządu Studentów UW

 • Monika Helak
  (691 923 314, monhelak@gmail.com, www.facebook.com/Qnegunda)

REPREZENTANCI 2013/14

W roku akademickim 2013/14 studenci MISH pełnią następujące funkcje w strukturach Kolegium, Uniwersytetu lub w ciałach ogólnopolskich:

Parlament Studentów RP

 • Piotr Müller – Przewodniczący (od 1.01.2013, więcej)

Jako Przewodniczący PSRP, Piotr jest też Przewodniczącym Rady Studentów PSRP i członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji znajdziecie na stronie Parlamentu.

Rada Kolegium MISH UW

 • Przemysław Brzuszczak
  (601 245 706, przemyslawbrzuszczak@wp.pl, www.facebook.com/przemyslawbrzuszczak)
 • Monika Helak – z urzędu jako Przewodnicząca ZSS Kolegium MISH UW
  (691 923 314, monhelak@gmail.com, www.facebook.com/Qnegunda)
 • Borys Jastrzębski
  (511 246 914, bmjastrzebski@gmail.com, www.facebook.com/borys.jastrzebski)
 • Gabriel Klimont
  (gklimont@gmail.com, www.facebook.com/gabriel.ghjklit)
 • Daniel Kontowski
  (600 152 675, chumanista[at]gmail.com, www.facebook.com/daniel.kontowski)
 • Mieszko Pilecki
  (505 899 936, mieszko.pilecki@gmail.com, www.facebook.com/mieszko.pilecki)
 • Rafał Smoleń
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze)
 • Kacper Van Wallendael
  (510 792 712, van.wallendael[małpa]o2.pl, www.facebook.com/vanwallendael)

Pełny skład Rady jest dostępny na stronie Kolegium (link).

Zob. także: strona listy wyborczej „Nowy Wspaniały MISH”.

Rada Kolegium MISH UW określa, wspólnie z Rektorem UW, organizację studiów, sposób funkcjonowania i kierunek rozwoju Kolegium. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Dyrekcja Kolegium, przedstawiciele jednostek uczestniczących w realizacji zadań Kolegium, przedstawiciele Studentów (co najmniej 20% składu) i stali członkowie. Wszyscy są powoływani przez Rektora na czteroletnią kadencję (obecna: 2012-16) – z wyjątkiem przedstawicieli Studentów, wyłonionych w wyborach samorządowych, których Rektor powołuje na rok.

Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH UW

(skład od marca 2013)

 • Daniel Brzeszcz
 • Monika Helak
 • Jakub Pakulski
 • Rafał Smoleń

Parlament Studentów UW

 • poseł PS UW: Rafał Smoleń (ponadto od maja 2014 r. członek Komisji Prawno-Regulaminowej PS UW)
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze)

Rada Konsultacyjna ds. SRN przy JM Rektorze UW

 • Przemysław Brzuszczak (do 31.12.2013; więcej)
  (601 245 706, przemyslawbrzuszczak@wp.pl, www.facebook.com/przemyslawbrzuszczak)
 • Sebastian Wijas (od 1.01.2014)
  (792 927 977, wijassebastian@gmail.com, www.facebook.com/sebastian.wijas.1)

Senat UW

> z grona studentów:

 • Piotr Müller (od 5.12.2012)

> z grona doktorantów:

 • Nikodem Rycko

Komisje Senatu UW

 • Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia: Rafał Smoleń (od 12.12.2012)
  (661 682 605, rafal@smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze)
 • Komisja Prawno-Statutowa: Piotr Müller (od 12.12.2012)

Kolegium Elektorów UW

> z grona studentów

 • Barbara Banasik
 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak

> z grona doktorantów

 • Nikodem Rycko

Rada Biblioteczna UW

 • Daniel Brzeszcz (do listopada 2013; więcej)

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Sandra Miecznik – Przewodnicząca Komisji Finansowej (do listopada 2013)

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący, od 27.04.2012)

Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów UW

 • Rafał Smoleń
  (661 682 605, rafal[at]smcomputers.com.pl, www.facebook.com/rafgrze)

Odwoławczy Sąd Koleżeński Samorządu Studentów UW

> Nikodem Rycko

 • przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • członek Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UW
 • członek Wydziałowej Rady Doktorantów WPiA UW
 • ekspert Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP

REPREZENTANCI 2012/13

W kolejnych latach studenci i studentki Kolegium MISH UW pełnili następujące funkcje w strukturach Kolegium, Uniwersytetu i w ciałach ogólnopolskich:

Parlament Studentów RP

 • Piotr Müller – Przewodniczący (od 1.01.2013, więcej)

Jako Przewodniczący PSRP, Piotr jest też Przewodniczącym Rady Studentów PSRP i członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji znajdziecie na stronie Parlamentu.

Rada Kolegium MISH UW

 • Przemysław Brzuszczak
 • Mikołaj Firlej
 • Monika Helak (z urzędu jako Przewodnicząca ZSS Kolegium MISH UW)
 • Jarosław Kopeć
 • Łukasz Mirocha
 • Przemysław Pazik
 • Rafał Smoleń

Pełny skład Rady jest dostępny na stronie Kolegium (link).

Zob. także: strona listy wyborczej „Nowy Wspaniały MISH”.

Rada Kolegium MISH UW określa, wspólnie z Rektorem UW, organizację studiów, sposób funkcjonowania i kierunek rozwoju Kolegium. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Dyrekcja Kolegium, przedstawiciele jednostek uczestniczących w realizacji zadań Kolegium, przedstawiciele Studentów (co najmniej 20% składu) i stali członkowie. Wszyscy są powoływani przez Rektora na czteroletnią kadencję (obecna: 2012-16) – z wyjątkiem przedstawicieli Studentów, wyłonionych w wyborach samorządowych, których Rektor powołuje na rok.

 Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH UW

(skład od marca 2013)

 • Daniel Brzeszcz
 • Monika Helak
 • Jakub Pakulski
 • Rafał Smoleń

Przewodnicząca: dr Agata Zalewska
Sekretarz (z głosem doradczym): mgr Agnieszka Sobótka

Parlament Studentów UW

 • Piotr Müller – poseł (dodatkowo członek Komisji Prawno-Regulaminowej PS UW)
 • Rafał Smoleń – uczestnik obrad

Rada Konsultacyjna ds. SRN przy JM Rektorze UW

Senatorzy UW

> z grona studentów

 • Piotr Müller (od 5.12.2012)

> z grona doktorantów

 • Nikodem Rycko

Członkowie komisji Senatu UW

 • Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia: Rafał Smoleń (od 12.12.2012)
 • Komisja Prawno-Statutowa: Piotr Müller (od 12.12.2012)

Kolegium Elektorów UW

> z grona studentów

 • Barbara Banasik
 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak

> z grona doktorantów

 • Nikodem Rycko

Rada Biblioteczna UW

Rada Wydziału „Artes Liberales” – stali goście

 • Rafał Smoleń
 • Monika Helak

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Sandra Miecznik (Przewodnicząca Komisji Finansowej)

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący, od 27.04.2012)

Odwoławczy Sąd Koleżeński

 • Piotr Müller

> Nikodem Rycko

 • przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • członek Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UW
 • członek Wydziałowej Rady Doktorantów WPiA UW
 • ekspert Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP

2011/12

Rada Kolegium MISH UW

 • Barbara Banasik (od 5.03.2012)
 • Marcin Barański
 • Daniel Brzeszcz
 • Mikołaj Kozak
 • Stanisław Płotek-Niecikowski (z urzędu jako Przewodniczący ZSS Kolegium MISH UW, w okresie 15.02-14.06.2012)
 • Rafał Smoleń (z wyboru do 14.06.2012, od tego dnia z urzędu jako Przewodniczący ZSS Kolegium MISH UW)
 • Piotr Wymysłowski (z urzędu jako Przewodniczący ZSS Kolegium MISH UW, do 15.02.2012)

Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH UW

 • Paweł Jędral (do września 2012)
 • Tomasz Królak
 • Rafał Smoleń (od września 2012)

Przewodnicząca: dr Agata Zalewska
Sekretarz (z głosem doradczym): mgr Agnieszka Sobótka

Komisje egzaminacyjne

> w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia: Ryszard Bobrowicz, Daniel Brzeszcz, Antoni Gustowski, Krzysztof Jabłoński, Paweł Jędral, Franciszek Kalinowski, Gabriel Klimont, Magdalena Kolczyńska, Jarosław Kopeć, Łukasz Krawiranda, Wiktor Marczyk, Sandra Miecznik, Agnieszka Pisarek, Rafał Smoleń, Alicja Urbanik, Anna Wilanowska, Michał Zdunik

> w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia: Jan Czarnecki, Krzysztof Jabłoński, Izabela Prager

Komisja ds. Rekomendacji w Kolegium MISH UW

 • Daniel Brzeszcz
 • Rafał Smoleń

Pozostali członkowie Komisji: dr hab. Andrzej Waśkiewicz, doc. dr Anna Rosner

Parlament Studentów UW

 • Edyta Prociak

Rada Konsultacyjna

 • Stanisław Płotek-Niecikowski
 • Edyta Prociak (z rekomendacji WPiA) (do 31.12.2011)

Senatorzy UW

> z grona studentów

 • Piotr Müller
 • Barbara Banasik

> z grona doktorantów

 • Nikodem Rycko

Członkowie komisji Senatu UW

 • Komisja ds. Budżetu i Finansów: Barbara Banasik (od 18.01.2012)
 • Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia: Edyta Prociak (od 18.01.2012), Monika Ruzik (do 18.01.2012)
 • Komisja Prawno-Statutowa: Piotr Müller, Nikodem Rycko

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Kolegium Elektorów UW

> z grona studentów

 • Barbara Banasik
 • Maciej Kensicki
 • Piotr Müller
 • Edyta Prociak

> z grona doktorantów

 • Nikodem Rycko

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Barbara Banasik (Przewodnicząca Komisji Finansowej)
 • Piotr Müller (Przewodniczący)
 • Edyta Prociak (Przewodnicząca Komisji Socjalnej, do I kwartału 2012)

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Maciej Kensicki

Odwoławcza Komisja Stypendialna UW

 • Maciej Kensicki (Przewodniczący, do 20.04.2012)
 • Łukasz Krawiranda (Przewodniczący, od 27.04.2012)

> a także: Piotr Müller

 • członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP

> Nikodem Rycko

 • przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • członek Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UW
 • członek Wydziałowej Rady Doktorantów WPiA UW
 • ekspert Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP

2010/11

Rada Kolegium MISH UW

 • Konrad Adamowicz
 • Barbara Banasik
 • Paweł Jędral (od 31.05.2011, zob. tu)
 • Izabela Prager
 • Edyta Prociak (z urzędu jako Przewodnicząca ZSS Kolegium MISH UW, w okresie 14.03-14.05.2011)
 • Rafał Smoleń (z wyboru do 14.05.2011, od tego dnia z urzędu jako Przewodniczący ZSS Kolegium MISH UW)
 • Kazimierz Ujazdowski (z urzędu jako Przewodniczący ZSS Kolegium MISH UW, do 10.03.2011)

Komisja Rekrutacyjna Kolegium MISH UW

 • Paweł Jędral
 • Rafał Smoleń (od lipca 2011)
 • Kazimierz Ujazowski (do lipca 2011)

Przewodnicząca: dr Agata Zalewska
Sekretarz (z głosem doradczym): mgr Agnieszka Sobótka

Komisje egzaminacyjne

> w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia: Tamara Allina, Marcin Barański, Daniel Brzeszcz, Antoni Gustowski, Karolina Jankowska, Paweł Jędral, Katarzyna Piwko, Rafał Smoleń, Anna Stankiewicz, Kazimierz Ujazdowski

> w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia: Przemysław Gumiela, Mikołaj Kozak, Bogna Olszewska

Komisja ds. Rekomendacji w Kolegium MISH UW

 • Edyta Prociak

Pozostali członkowie Komisji: dr Andrzej Waśkiewicz, doc. dr Anna Rosner

Parlament Studentów UW

 • Piotr Müller

Rada Konsultacyjna

 • Wawrzyniec Gilewski
 • Edyta Prociak (z rekomendacji WPiA)

Senatorzy UW

 • Barbara Banasik
 • Piotr Müller

Członkowie komisji Senatu UW

 • Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych: Monika Ruzik (do 15.12.2010, jako studentka WPiA)
 • Komisja ds. Budżetu i Finansów: Piotr Müller (do 15.12.2010)
 • Komisja Prawno-Statutowa: Łukasz Dziamski (do 15.12.2010), Piotr Müller (od 15.12.2010)
 • Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia: Monika Ruzik (od 15.12.2010, już jako studentka MISH)

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Barbara Banasik (Przewodnicząca Komisji Finansowej)
 • Piotr Müller (Przewodniczący)

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

Odwoławcza Komisja Stypendialna Samorządu Studentów UW

 • Maciej Kensicki

Zarząd Samorządu Doktorantów UW

 • Nikodem Rycko

> a także: Piotr Müller

 • członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP

2009/10

Rada Kolegium MISH UW

 • Anna Andruszkiewicz
 • Basia Banasik (z urzędu jako Przewodnicząca ZSS Kolegium MISH)
 • Joanna Cieloch
 • Tomasz Janyst
 • Krzysztof Niewiadomski

Parlament Studentów UW

 • Tomasz Królasik

Rada Konsultacyjna

 • Agnieszka Sztoldman

Senatorzy UW

 • Łukasz Dziamski
 • Piotr Müller

Członkowie komisji Senatu UW

 • Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych: Monika Ruzik (od 16.12.2009, jako studentka WPiA)
 • Komisja ds. Budżetu i Finansów: Piotr Müller (od 16.12.2009)
 • Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW: Tomasz Lewiński (do 15.12.2009)
 • Komisja Prawno-Statutowa: Łukasz Dziamski, Monika Ruzik (do 15.12.2009, jako studentka WPiA)

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Mielniczuk (Przewodniczący Komisji Finansowej)
 • Piotr Müller (Przewodniczący Komisji Promocji i Informacji, rzecznik prasowy Zarządu)

 Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Janyst (Wiceprzewodniczący, do grudnia 2009)
 • Piotr Moskała

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący)

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

> a także: Piotr Müller

 • członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 • członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów UWx

2008/09

Parlament Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej)

Rada Konsultacyjna

 • Przemysław Gumiela

Senatorzy UW

 • Łukasz Dziamski (członek Komisji Prawno-Statutowej, od 17.12.2008)
 • Tomasz Lewiński (członek Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW, od 17.12.2008)
 • Monika Ruzik (członkini Komisji Prawno-Statutowej, od 17.12.2008)

Członkowie komisji Senatu UW

 • Komisja Prawno-Statutowa: Łukasz Dziamski (od 17.12.2008), Monika Ruzik (od 17.12.2008)
 • Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW: Tomasz Lewiński (od 17.12.2008)

Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na UW

 • Tomasz Lewiński
 • Monika Ruzik

Elektorzy studenccy UW

 • Szymon Czerkawski
 • Łukasz Dziamski
 • Tomasz Lewiński
 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawnej, do kwietnia 2009)
 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący)
 • Piotr Müller (Przewodniczący Komisji Prawnej, od kwietnia 2009)

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Agnieszka Sztoldman

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik (Przewodnicząca)
 • Nikodem Rycko

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów UW

 • Szymon Czerkawski
 • Piotr Pomianowski

Zarząd Fundacji UW

 • Tomasz Lewiński

> a także: Piotr Pomianowski

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • Członek Rady Samorządu Doktorantów UW

2007/2008

Rada Kolegium MISH UW

 • Łukasz Dziamski (z urzędu)
 • Tomasz Lewiński
 • Ewa Młożniak
 • Monika Ruzik

Parlament Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej)
 • Tomasz Lewiński

Rada Konsultacyjna

 • Daniel Dydak
 • Oktawian Kuc

Senatorzy UW

 • Tomasz Lewiński (z urzędu)
 • Piotr Pomianowski

Elektorzy studenccy UW

 • Szymon Czerkawski
 • Łukasz Dziamski
 • Piotr Golędzinowski
 • Tomasz Janyst
 • Tomasz Lewiński
 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik

Komisja Prawno-Statutowa Senatu UW

 • Łukasz Dziamski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Łukasz Dziamski (Przewodniczący Komisji Prawnej)
 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący)

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Szymon Czerkawski
 • Tomasz Janyst

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski
 • Monika Ruzik (Wiceprzewodnicząca, jednostka macierzysta: WPiA)
 • Nikodem Rycko

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Kornel Koronowski

2006/2007

Rada Kolegium MISH UW

 • Piotr Drzewiecki
 • Ewa Młożniak
 • Monika Ruzik

Parlament Studentów UW

 • Tomasz Lewiński
 • Łukasz Piesiewicz
 • Jakub Zbrzeżny

Senatorzy UW

 • Piotr Pomianowski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący Sekcji Prawnej)
 • Jakub Zbrzeżny (Przewodniczący Komisji Studenckiej)

Komisja Studencka Zarządu Samorządu Studentów UW

 • Aneta Popiel (Przewodnicząca Zespołu ds. Studenckiej Działalności Społecznej)
 • Adam Puchalski (Przewodniczący Zespołu ds. Studiów Międzywydziałowych)
 • Monika Ruzik (Przewodnicząca Zespołu Prawniczego)

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Krzysztof Brejza
 • Szymon Czerkawski
 • Filip Konopczyński
 • Michał Sutowski
 • Dawid Żołądecki

Parlament Studentów RP

 • Łukasz Piesiewicz

2005/06

Rada Kolegium MISH UW

 • Roman Iwański
 • Julia Krysztofiak
 • Piotr Pomianowski

Parlament Studentów UW

 • Tomasz Lewiński (Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej)
 • Piotr Pomianowski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Piotr Pomianowski

Uczelniana Komisja Wyborcza UW

 • Piotr Golędzinowski

2004/2005

Rada Kolegium MISH UW

 • Adam Puchalski
 • Dorota Radowicz

Parlament Studentów UW

 • Krzysztof Brejza (Wicemarszałek)
 • Piotr Pomianowski

Zarząd Samorządu Studentów UW

 • Piotr Pomianowski

Zarząd Tymczasowy Samorządu Studentów UW

 • Krzysztof Brejza (członek, dwukrotnie)
 • Piotr Pomianowski (Przewodniczący)

Parlament Studentów RP

 • Piotr Pomianowski

2003/2004

Rada Kolegium MISH UW

 • Krzysztof Brejza

Parlament Studentów UW

 • Krzysztof Brejza
 • Piotr Pomianowski

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW

 • Adam Puchalski

2002/2003

> Łukasz Piesiewicz

 • poseł Parlamentu Studentów UW
 • delegat do Parlamentu Studentów RP

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak