Sekcja Naukowa

Sekcja Naukowa ZSS Kolegium MISH zajmuje się przede wszystkim organizacją licznych spotkań, odbywających się w trakcie roku akademickiego, które umożliwiają studentom oraz studentkom poznanie nowych perspektyw i możliwości prowadzenia swojej kariery naukowej. Na wydarzeniach prezentujemy zagraniczne uniwersytety; między- oraz wewnątrzkrajowe wymiany; propozycje magisterskich i doktoranckich studiów zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Podczas spotkań nie brakuje również sposobności dowiedzenia się o naukowych stypendiach, grantach czy konkursach. Przewodniczący/-a Sekcji Naukowej z wielką przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące tematów powiązanych z karierą akademicką – artykułów badawczych, różnych dofinansowań, punktowanych pism naukowych etc. Sekcja szczerze zachęca do zaangażowania się w jej działalność!


Przewodniczący – Maciej Libich

Biogram i program:

W Kolegium MISH studiuje filologię polską i prawo. Zajmuje się krytyką literacką, w czasopismach kulturalnych publikuje recenzje, eseje oraz wywiady, tłumaczy z języka angielskiego. Interesuje się polską diarystyką XX wieku.
Obejmując Sekcję Naukową w Samorządzie Kolegium MISH chciałby przede wszystkim umożliwić studentom postawienie pierwszych kroków w świecie nauki, dlatego z radością podejmie współpracę z redakcją niedawno reaktywowanego półrocznika „Mishellanea”.
W tym celu postara się, by jak co roku odbył się popularny konkurs prac rocznych, z którego pozytywnie ocenione teksty mogłyby zyskać możliwość ukazania się w periodyku. Maciej chciałby również zwrócić uwagę na zbliżające się 25-lecie Kolegium, podczas którego planowana jest konferencja naukowa. Oprócz uznanych nauczycieli akademickich warto by wzięli w niej udział i wygłosili swoje referaty również studenci Kolegium. Podczas jubileuszu Maciej chciałby również zorganizować debatę, w której omówione zostałyby przyszłość oraz perspektywy MISH-u jako uniwersyteckiej jednostki. Istotną kwestią są dla niego także granty naukowe – zarówno te wydziałowe, jak i ogólnouniwersyteckie. Nasz kandydat z pewnością poświęci im co najmniej jedno spotkanie i będzie zachęcał, by studenci starali się o różne dofinansowania.

Kontakt:
mail: maciejlibich@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/maciej.libich

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!