Sekcja Naukowa

Przewodniczący – Szymon Rębowski

Biogram:
Już czwarty rok występuję w barwach Kolegium na WNE i w IH, a od tego roku, gościnnie również w IF. Obecny sezon zamierzam zakończyć podwójną koroną dwóch licencjatów. Poza Uniwersytetem można mnie znaleźć również w Domu Spotkań z Historią i na Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii, gdzie prowadzę warsztaty dla wszystkich kategorii juniorskich i młodzieżowych. Od zimy 2015 występuje również w barwach redakcji dwutygodnika internetowego Magazynu Kontakt. Po przeczytaniu tego biogramu nie macie już pewnie wątpliwości, że, ku przerażeniu niektórych, jedną z moich pasji jest sport, a w szczególności piłka nożna. W wolnych wakacyjnych chwilach chodzę po górach.

Program:
– Mishellanea. Za główny priorytet mojej kadencji uważam odtworzenie mishowego czasopisma. Chciałbym, aby stało się ono wizytówką naszego Kolegium. Publikowalibyśmy w nim najlepsze prace roczne, a także, mam nadzieję, jak najwięcej prac będących wynikiem badań studentów Kolegium. Być może uda się połączyć reaktywację czasopisma z szykowanym przez dyrekcję projektem poszerzenia pola współpracy tutorsko- studenckiej, czego wynikiem mógłby być system wsparcia finansowego na badania i publikację ich wyników w czasopiśmie.

– Konkurs na pracę roczną. Jak co roku będziemy taki konkurs organizować, a nagrody wręczone zostaną w czasie mishowej Wigilii.

– Spotkanie poświęcone diamentowemu grantowi. Tak jak w zeszłym roku, zorganizujemy spotkanie dla osób planujących się o grant starać, w czasie którego nagrodzeni w latach poprzednich opowiedzą o swoich doświadczeniach.

– Integracja Kół naukowych. W tym zakresie zamierzam kontynuować działania mojej poprzedniczki. Mam nadzieję, iż owocem współpracy między kołami, wspieranej przez Sekcję, będą realne przedsięwzięcia naukowe (konferencje, publikacje).

Kontakt:
mail: szymon.rebowski@student.uw.edu.pl
tel: 508-493-034
fb: https://www.facebook.com/szymon.rebowski.9

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak