Artykuły o MISH-u

O MISH-u i studiach międzyobszarowych pisze się prace. Można także zarysowywać przyszłość w ramach studiów w Kolegium. Zbiór dokumentów ważnych, strategicznych, kardynalnych, erudycyjnych znajdziecie właśnie poniżej.

 1. Daniel Kontowski (2016). Wariacja na temat: MISH a edukacja liberalna. DOI: http://dx.doi.org/10.14746/nsw.2016.1.4;
 2. Daniel Kontowski (2016). Ustawa 2 : 0 Wizja, Pressje, 45, s. 48–53;
 3. Daniel Kontowski (2016). Zbawienie poprzez interdyscyplinarność? Pedagogiczna wiarygodność edukacji liberalnej. W: Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając. Publisher, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, s.75-93;
 4. Daniel Kontowski (2016). Recession in Polish Liberal Arts? Shifting Priorities of Students at the MISH, University of Warsaw and their Consequences for the Institution. W: Fazlagić, J. and Erkol, A. (eds) Images of Intellectual Capital. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s.88–99;
 5. Jerzy Axer, Marek Wąsowicz (2015). Reguła czy wyjątek? Interdyscyplinarność w polskich uniwersytetach. W: Projekt systemowy. Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce. Monitoring rozwoju studiów między obszarowych;
 6. Jerzy Axer (2015). Przekraczanie granic między dyscyplinami. W: Projekt systemowy. Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce. Opracowanie zasad tworzenia programów studiów międzyobszarowych;
 7. Jakub Fichna, Konrad Osajda, Aneta Pieniądz, Bartłomiej Skowron (2015). Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy. Nauka i szkolnictwo wyższe, 4/2015, s.161-183;
 8. Innowacje edukacyjne – wczoraj, dziś i jutro (2014). red. Krzysztof Ratajczak. Poznań;
 9. Marta Kowalczuk-Walędziak (2014). Tutoring akademicki w realiach polskiego szkolnictwa wyższego.
 10. Anna Krajewska, Marta Kowalczuk-Walędziak (2014). Possibilities and Limitations of the Application of Academic Tutoring in Poland. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/hes.v4n3p9;
 11. Antyk i my w Ośrodku Badań nad Kulturą Antyczną, red. Katarzyna Marciniak. Wydział „Artes Liberales” UW, Warszawa 2013;
 12. Rafał Smoleń. Kierunki rozwoju Kolegium MISH UW – przemówienie wygłoszone w czasie Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW (6 listopada 2013 r.);
 13. Rafał Smoleń (2013). Od ryzyka do rutyny: wyzwania dla Kolegium MISH – perspektywa studencka. UW Pismo Uczelni 5(65), s.15-16;
 14. Ewelina Świergiel (2013). Raport Edukacja przez całe życie na uczelniach wyższych – dobre praktyki. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
 15. Tomasz Lewiński (2012). Dyskretne życie uczelni. Czy prowadzenie kształcenia na poziomie wyższym jest sprawą prywatną czy publiczną? Mała kultura współczesna, 12/2012 (dostęp 11.03.2018 r.);
 16. Rafał Smoleń. Wystąpienie na Walnym Zebraniu Studentów Kolegium MISH UW (24 października 2012 r.) – fragmenty;
 17. Andrzej Wróblewski (2010). Wizja uniwersytetu przyszłości. Wypowiedź podczas sesji Uniwersytet przyszłości na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dniu 27 maja 2010 r.;
 18. Adrianna Sarnat-Ciastko (2010). Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana? Podstawy Edukacji (3/2010), s.397-418;
 19. Jerzy Axer (2010). Autonomia uniwersytetu i innowacyjność. Nauka i szkolnictwo wyższe (2/2010), s.7-10;
 20. Ireneusz Białecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka (2003). Szkoły wyższe w Polsce – kontrowersje i problemy. Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Jamiołkowskim, Przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nauka i szkolnictwo wyższe 1(21);
 21. Anna Bikont (2000). Komandosi edukacji. Rozmowa z prof. Jerzym AxeremWywiad opublikowany w dzienniku Gazeta Wyborcza, 2000/11/18-19 (dostęp 13.03.2018 r.);

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!