Dziekanki i urlopy zdrowotne

W przygotowaniu! Dane nieaktualne na ten moment znajdują się poniżej.


Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW (cz. V, par. 22) odsyłają w sprawie urlopów do par. 32 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (zobacz). Jest to paragraf krótki, bo i sprawa urlopów jest dość prosta.

FAQ dziekanki

Zwróćmy więc uwagę na parę spraw, o które pytacie najczęściej. Wcześniej koniecznie przeczytajcie jednak wspomniany paragraf.

 1. Urlop można uzyskać po uprzednim zaliczeniu roku. Podanie o urlop składamy więc po uzyskaniu decyzji o zaliczeniu roku (względnie wraz z papierami do zaliczenia roku).
 2. Urlop można uzyskać po każdym zaliczonym roku studiów, a więc, jeśli ktoś chce być hardkorem/bumelantem/kimkolwiek, może studiować w Kolegium nawet 11 lat!
 3. Warunkowe zaliczenie to także zaliczenie, co oznacza, że nie ma przeszkód formalnych, aby dostać urlop, będąc warunkowo wpisanym na kolejny rok studiów (chodzi o tzw. warunek; ale już powtarzanie roku wyklucza taką możliwość). Warunek może być jednak ważnym argumentem na rzecz negatywnej decyzji ws. przyznania urlopu przez dyrektora (zob. p. 8 i 9).
 4. Urlop można otrzymać na czas nie dłuższy niż rok, chociaż „w uzasadnionych przypadkach dziekan [=dyrektor Kolegium] może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu” (ust. 3). Oznacza to choćby tyle, że można dostać urlop na czas dłuższy niż rok albo (co zdarza się znacznie częściej) tylko na semestr (jeśli chcemy właśnie na semestr, nieznane – choć i niewykluczone – są bowiem przypadki, gdy dyrektor przyznaje semestr urlopu studentowi, który wnioskował o urlopu rok).
 5. Zdarzały się też sytuacje, w których student brał urlop na drugi semestr danego roku i pierwszy semestr kolejnego. Zwróćmy jednak uwagę, że w takim przypadku termin obrony przesuwa się w sposób „nienaturalny” na koniec semestru zimowego, gdy nie kwitną już kasztany.
 6. W czasie urlopu (każdego typu, nawet tacierzyńskiego) można chodzić na zajęcia. Dziekanka jest więc dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie zdążyli zaliczyć wszystkich przedmiotów potrzebnych do absolutorium. Albo dla tych, którzy wolą sobie realizację minimum rozłożyć i (na przykład) przedmioty z trzech lat zrobić w cztery.
 7. W trakcie urlopu korzystamy z pełni praw studenta. Mamy zniżki na TRANSPORT, możemy lansować się w BUW-ie (a nawet wypożyczać zeń książki).
 8. Decyzja ws. przyznania urlopu leży w kompetencji dziekana (=dyrektora Kolegium). Praktyka z lat ubiegłych wskazuje jednak, że wnioskujący, o ile spełniają wymogi formalne, otrzymują decyzje pozytywne.
 9. Od decyzji dyrektora Kolegium przysługuje (jak w przypadku każdej jego decyzji) odwołanie do Rektora.

Urlop a stypendia

„Zasady przyznawania pomocy materialnej w czasie urlopu określają odrębne przepisy” – mówi par. 32 ust. 4 Regulaminu Studiów na UW. Co to za przepisy i co określają?

 1. Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli po otrzymaniu stypendium (socjalnego czy rektora) udam się na urlop? Mówi o tym par. 7 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW (tzw. RPM), który znajdziecie tutaj. W skrócie: stypendium socjalne przepada, a wypłata rektora zostaje wstrzymana na czas trwania urlopu (i wznowiona po jego zakończeniu).
 2. Jeśli zaś mowa o stypendium ministra, nowe rozporządzenie (to z 1 września 2011) nie przewiduje wstrzymania wypłaty (która ma być jednorazowa – 15 tys. do 15 grudnia) w przypadku zgody na urlop. Przypominamy rozporządzenie.
 3. Uwaga! Po zakończeniu urlopu nie można składać wniosku o stypendium rektora ani o stypendium ministra za rok, w czasie którego przebywało się na urlopie, gdyż warunkiem otrzymania tych stypendiów jest zaliczenie roku. Oczywiście, wnioski można składać po zaliczeniu roku kolejnego.
 4. Więcej na temat stypendiów ministra i rektora znajdziecie w naszym poradniku stypendialnym.

Konsultanci ds. dziekanek

Maria Kosakowska (m.kosakowska@gmail.com, fb, 607 191 579)

Maciej Bednarski (maciej.bednarski@student.uw.edu.pl, fb(dodajże), 539 929 704)

Monika Helak (monhelak[at]gmail.com), 691923314)

Michał Gałek (michal.galek[at]student.uw.edu.pl, fb, 669 732 225),

Warto zwrócić się też do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW (namiary).

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!