Dziekanki i urlopy zdrowotne

O dziekankach i urlopach zdrowotnych można długo i zawile, ale lepiej krótko i na temat. O przyznaniu każdego z urlopów decyduje dyr. ds. studenckich (obecnie jest to dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper), samodzielnie bądź w oparciu o decyzję organów zewnętrznych. Każdorazowo, przyznanie urlopu wiąże się z koniecznością złożenia podania poprzez USOS.

Ważne:

Podanie MUSI zostać złożone przed terminem rozpoczęcia planowanego urlopu (wyjątek – urlop zdrowotny uzyskiwany wstecznie). Na czas trwania urlopu osoba, której przyznano urlop nie traci praw ani statusu studenta/ki – przysługuje naklejka na legitymację (zniżka), a także, jeśli wniesie się w podaniu o taką formę urlopu (urlop z prawem do zaliczania przedmiotów), można chodzić na zajęcia i je zaliczać (wpisuje się je w plan w roku następującym po zakończeniu urlopu).

Równocześnie, taka osoba nie jest zobowiązana do dostarczania planów rocznych, ponieważ na czas trwania urlopu pozostaje ona w stanie specyficznego zawieszenia – pod względem formalnym zatrzymuje się dla niej bieg studiów i (nawet mimo ewentualnego chodzenia na zajęcia) pozostaje na takim etapie zaawansowania toku studiów, jaki osiągnęła przed rozpoczęciem urlopu. Niezależnie od typu urlopu należy uważnie monitorować sytuację – warto nie poprzestawać na odświeżaniu USOSa w oczekiwaniu na odpowiedź, tylko zadzwonić do sekretariatu i dopytać o swój status.

Dziekanka

Naturalnym dla misholudków powodem wzięcia dziekanki jest konieczność wyrównywania poziomu realizacji minimów, albo, jeszcze częściej, wyjazd na Erasmusa, który praktycznie zawsze nie pozwala realizować zajęć poza kierunkiem, z którego się jedzie. Co więcej, za zaliczony etap uznaje się także etap zaliczony warunkowo – wtedy konieczność realizacji warunku przenosi się na rok po zakończeniu urlopu (choć oczywiście można zaliczyć warunek w trakcie urlopu).

Urlop zdrowotny

Dyrektor ds. studenckich formalnie może przyznać urlop zdrowotny niezależnie od opinii organów zewnętrznych, jednak w większości przypadków prosi o opinię BONu. Jednakże, może wystarczyć zgłoszenie się mailem i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji w załączniku. Jeśli jednak okaże się konieczne by udać się do BONu, należy najpierw umówić się tam na konsultację, i donieść na nią możliwie dużo dokumentacji medycznej potwierdzającej zgłaszane dolegliwości (uwaga: także recepta świadcząca o przyjmowaniu leków może być ważnym elementem, jeśli reszta dokumentacji jest uboga). W przypadku, gdy historia choroby nie jest możliwa do udostępnienia, należy udać się do lekarza wewnętrznego UW, w celu uzyskania diagnozy (lub też pomocy), na podstawie której będzie rozpatrzona prośba o urlop.

WAŻNE: BON ze względu na duże obłożenie działa powoli, więc nie należy odwlekać decyzji o wybraniu się tam.

WAŻNE 2: Jeśli sprawa jest zgłoszona do BONu, to student/ka nie musi zajmować się transferem dokumentacji do swojej jednostki – UW załatwia to wewnętrznie, bez jego udziału.

Urlop dziekański vs. urlop zdrowotny
Urlop dziekański Urlop zdrowotny
Przysługuje po każdym zaliczonym etapie (roku) Przysługuje niezależnie od zaliczenia etapu (roku)
Przyznaje go dyr. ds. studenckich Przyznaje go dyr. ds. studenckich w oparciu o decyzję Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Trwa minimum semestr lub rok Trwa minimum semestr lub rok
Nie można przedłużyć Istnieje możliwość przedłużenia urlopu
Nie przysługuje wstecznie Istnieje możliwość uzyskania go wstecznie
Można uczęszczać na zajęcia Można uczęszczać na zajęcia

TL;DR – dziekanki i urlopy

Zasady Studiowania w Kolegium MISH UW odsyłają w sprawie urlopów do odpowiedniego paragrafu Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to paragraf krótki, bo i sprawa urlopów jest dość prosta. Zwróćmy więc uwagę na parę spraw, o które pytacie najczęściej. Wcześniej koniecznie przeczytajcie jednak wspomniany paragraf.

  1. Urlop można uzyskać po uprzednim zaliczeniu roku. Podanie o urlop składamy więc po uzyskaniu decyzji o zaliczeniu roku (względnie wraz z papierami do zaliczenia roku);
  2. Urlop można uzyskać po każdym zaliczonym roku studiów, a więc, jeśli ktoś chce być hardkorem/bumelantem/kimkolwiek, może studiować w Kolegium nawet 11 lat!;
  3. Warunkowe zaliczenie to także zaliczenie, co oznacza, że nie ma przeszkód formalnych, aby dostać urlop, będąc warunkowo wpisanym na kolejny rok studiów (chodzi o tzw. warunek; ale już powtarzanie roku wyklucza taką możliwość). Warunek może być jednak ważnym argumentem na rzecz negatywnej decyzji ws. przyznania urlopu przez dyrektora;
  4. Urlop można otrzymać na czas nie dłuższy niż rok, chociaż w uzasadnionych przypadkach dziekan [=dyrektor Kolegium] może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu. Oznacza to choćby tyle, że można dostać urlop na czas dłuższy niż rok albo (co zdarza się znacznie częściej) tylko na semestr (jeśli chcemy właśnie na semestr, nieznane – choć i niewykluczone – są bowiem przypadki, gdy dyrektor przyznaje semestr urlopu studentowi, który wnioskował o urlopu rok);
  5. Zdarzały się też sytuacje, w których student brał urlop na drugi semestr danego roku i pierwszy semestr kolejnego. Zwróćmy jednak uwagę, że w takim przypadku termin obrony (i rozliczania roku) przesuwa się w sposób nienaturalny na koniec semestru zimowego, gdy nie kwitną już kasztany.
  6. W czasie urlopu (każdego typu, nawet tacierzyńskiego) można chodzić na zajęcia. Dziekanka jest więc dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie zdążyli zaliczyć wszystkich przedmiotów potrzebnych do absolutorium. Albo dla tych, którzy wolą sobie realizację minimum rozłożyć i (na przykład) przedmioty z trzech lat zrobić w cztery;
  7. W trakcie urlopu korzystamy z pełni praw studenta. Mamy zniżki na TRANSPORT, możemy lansować się w BUW-ie (a nawet wypożyczać zeń książki);
  8. Decyzja ws. przyznania urlopu leży w kompetencji dziekana (=dyrektora Kolegium). Praktyka z lat ubiegłych wskazuje jednak, że wnioskujący, o ile spełniają wymogi formalne, otrzymują decyzje pozytywne;
  9. Od decyzji dyrektora Kolegium przysługuje (jak w przypadku każdej jego decyzji) odwołanie do Rektora.

Urlop a stypendia

Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli po otrzymaniu stypendium (socjalnego czy rektora) udam się na urlop?

Kiedyś odpowiednie zapisy znajdowały się w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW (tzw. RPM). W skrócie: stypendium socjalne przepadało, a wypłata rektora zostawała wstrzymana na czas trwania urlopu (i wznawiana po jego zakończeniu). Jednakże obecnie funkcjonować mogą inne rozwiązania. Należy skontaktować się w tej sprawie z OKSS.

Jeśli zaś mowa o stypendium ministra, raczej nie przewiduje się wstrzymania wypłaty (która jest jednorazowa – 15 tys. do 15 grudnia) w przypadku zgody na urlop.

Uwaga! Po zakończeniu urlopu nie można składać wniosku o stypendium rektora ani o stypendium ministra za rok, w czasie którego przebywało się na urlopie, gdyż warunkiem otrzymania tych stypendiów jest zaliczenie roku. Oczywiście, wnioski można składać po zaliczeniu roku kolejnego.

Konsultanci ds. dziekanek

Odsyłamy na stronę konsultantów kierunkowych albo Komisji Stypendialnej.


Autor: Michał Gałek, 01.05.2018 r.

Korekta: Paweł Zalewski, 02.05.2018 r.

Fotografia: Mirosław Kaźmierczak

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!