Kwestie socjalne

Stypendia i zapomogi to pomoc materialna, którą oferuje zarówno Uniwersytet, jak i władze Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej znajdziecie opis i wskazówki poszczególnych rodzajów takiej pomocy. Warto przed złożeniem wniosku skontaktować się z Komisją Stypendialną.

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest studentom mogącym pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, bądź sportowymi. Wysokość stypendium to ok. 15 tysięcy złotych wypłacanych jednorazowo w styczniu; wnioski składa się zazwyczaj do połowy/końca września. Kryteria przyznawania stypendiów oraz zasady przyznawania punktów znajdują się na stronie MNiSW.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora UW przyznawane jest studentom, którzy osiągnęli wysoką średnią i mogą wykazać inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium to może otrzymać do 10% najlepszych studentów danego roku w danej jednostce (zwykle ten odsetek jest niższy, w roku 2017/18 wyniósł 7%).

Ów pieniądz to około 650 złotych wypłacanych co miesiąc. Wnioski składa się do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH do 15 października (albo do dnia roboczego najbliżej 15 października), wyników można spodziewać się w okolicach grudnia.

Zasady przeliczania osiągnięć i średniej na punkty znajdziecie w Regulaminie Pomocy Materialnej UW, do którego służymy lineczkiem.

UWAGA: Pierwszaki, nie lękajcie się, albowiem Wy też możecie otrzymać uniwersytecki hajs. Wystarczy, że byliście laureatami olimpiad (a kto jak kto, ale młodzi mishowcy…) i do swojego wniosku dołączycie stosowne zaświadczenia.

PROTIP: najlepiej być olimpijczykiem, ale takim sportowym, na zawodach z pięcioma kółkami, bo oni na starcie mają 100 punktów. Warto rozważyć.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od razu przypominamy i będziemy wbijać to do głów cały czas: składanie wniosków o pomoc materialną to żaden wstyd i ujma na honorze, a Komisja Stypendialna nie jest straszna, i można (JESZCZE JAK, WRĘCZ TRZEBA) zadawać jej pytania i prosić ją o pomoc, albowiem jej też zależy, aby mishowcy mogli w miarę komfortowych warunkach dociągnąć do końca studiów. Nasze adresy mailowe znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie, i są, o dziwo, aktualne.

Wnioski o stypendium socjalne składa się do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH  do 10 dnia każdego miesiąca – data złożenia decyduje o tym, za ile miesięcy otrzymasz stypendium. Przykładowo: złożysz wniosek 9 października, więc po rozpatrzeniu Twojego wniosku na Twoje konto wpłynie rata stypendium za październik i listopad. Twój zapominalski ziomek złoży wniosek 13 października, więc na jego konto wpłynie rata listopadowa, za październik już nie ;(

Szczegóły dotyczące stypendiów socjalnych (co trzeba donieść, z jakich urzędów, do kogo się odwoływać, gdyby coś się popsuło) również można znaleźć w osławionym Regulaminie Pomocy Materialnej, czyli TUTAJ.

UWAGA: głównym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę sytuacji materialnej studenta jest miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Co roku ustalana jest górna granica dochodu, powyżej której nie można otrzymać stypendium. W roku akademickim 2017/18 wynosiła ona 1000 złotych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia specjalne przyznawane są osobom ze stwierdzoną lekarską niepełnosprawnością. Wnioski o to stypendium składa się do Komisji Stypendialnej Kolegium, ALE orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składa się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (www.bon.uw.edu.pl). Stypendium przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, chyba że orzeczenie wygaśnie wcześniej – należy wtedy udać się do swojego lekarza, i  przedłużone zaświadczenie przedłożyć w BONie. Wysokość stypendium zależy od stopnia stwierdzonej niepełnosprawności. Tradycyjnie: polecam poczytać RPM.

Zapomoga

Zapomoga to forma pomocy materialnej przyznawana w wyniku losowych, przejściowych i nieprzewidzianych zdarzeń, powodujących obniżenie sytuacji materialnej studenta.

Brzmi skomplikowanie i najgorzej? Najprościej można ująć to tak: jeśli w Twoich rodzinnych stronach (odpukać) zdarzyła się wichura, która zdemolowała Ci dom, to jak najbardziej możesz dostać zapomogę. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na nową sofę, bo przeprowadzasz się do nowego mieszkania, no to sorry, ale nie. Trzeba było zacząć na tę sofę zbierać w gimnazjum.

Zapomogę można dostać dwa razy w roku. Jeżeli potrzebujesz mniej niż 1000 złotych – zwracaj się do Komisji Stypendialnej MISHu. Jeśli więcej – zapraszam do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów. Pamiętaj tylko, że kwota zapomogi nie może być wyższa niż 5.500 złotych, a zajście okoliczności, które zmusiły Cię do złożenia wniosku, musi być poparte odpowiednimi dokumentami – trzymając się  przykładu wichury i dachu, prawdopodobnie potrzebowalibyśmy potwierdzenia od rzeczoznawcy, straży pożarnej, i tak dalej.


Autorka poradnika: Marta Gospodarczyk, 16.03.2018

Fotografia: Mirosław Kaźmierczak

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!