Komisja Wyborcza

(Komisja nie działa od roku akademickiego 2016/17.)

KW SS Kolegium MISH UW

Adres mailowy Komisji: kwmish.uw@gmail.com

  • Natalia Woszczyk – przewodnicząca
  • Anna Chabiera – członkini
  • Marta Gospodarczyk – członkini
  • Pamela Młynarczyk – członkini
  • Joanna Nawrotkiewicz – członkini

Komisja Wyborcza SS Kolegium MISH UW przeprowadziła następujące wybory:


W latach 2011-2016 obowiązki jednostkowej komisji wyborczej sprawowała Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.


KW SS Kolegium MISH UW w latach poprzednich

2010/11

2009/10

2008/09

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak