Uchwały/protokoły – archiwum

Archiwa – wszystko jawne!

Par. 104 p. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, że wszystkie uchwały podejmowane przez zarząd jednostki powinny być podane do wiadomości studentów w ciągu siedmiu dni od ich podjęcia. No to je wieszamy. Jeśli macie jakieś pytania – piszcie, mówcie i pytajcie.

Kadencja Zarządu 2016/2017

Przewodniczący: Michał Pawłowski

1.Przewodniczący – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 1/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

2. Wiceprzewodniczący – powołanie

Uchwała Zarządu numer 2/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

3.Sekcja Organizacji i Integracji – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 3/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

4. Sekcja Promocji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 4/2016-17 z 16 listopada 2016 rok

5. Sekcja Kultury – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 5/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

6.Sekcja Naukowa – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 6/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

7.Sekcja Dydaktyczna – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 7/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

8. Sekcja Informacji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 8/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

9.Rzecznik Praw Studenta – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 9/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

10.Pełnomocnictwo w sprawach finansowych:
Uchwała Zarządu numer 10/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

11.Pełnomocnictwo w sprawach finansowych:
Uchwała Zarządu numer 11/2016-17 z 16 listopada 2016 roku

12. Regulamin Konkursu na pracę roczną – uchwalenie:
Uchwała Zarządu numer 12/2016-17 z 20 listopada 2016 roku

13. Dokonanie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW:
Uchwała Zarządu numer 13/2016-17 z 20 listopada 2016 roku

14.Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW:

Uchwała Zarządu numer 14/2016-17 z 3 lutego 2017 roku

15.Opinia na temat opłat za usługi edukacyjne Kolegium MISH UW:

Uchwała Zarządu numer 15/2016-17 z 21 lutego 2017 roku

16.Komisja Rekrutacyjna – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 16/2016-17 z 13 marca 2017 roku

17.Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW:

Uchwała numer 17/2016-17 z dnia 13 marca 2017 roku

18.Zmiana Pełnomocnika ds. Studenckich ZSS Kolegium MISH UW – powołanie:

Uchwała numer 18/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku

19. Ocena pracy sekretariatu Kolegium MISH UW na podstawie ankiety ewaluacyjnej:

Uchwała numer 19/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku

20. Raport z wyników ankiety ewaluacyjnej sekretariatu Kolegium MISH UW:

Załącznik do uchwały numer 19/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku

21. Opinia o powołaniu opiekunów lat:

Uchwała numer 20/2016-17 z dnia 3 października 2017

22. Raport z wyników ankiety ewaluacyjnej opiekunów lat Kolegium MISH UW:

Załącznik do uchwały numer 20/2016-17 z dnia 3 października 2017

23.Ustalenie odsetka studentów uprawnionych do otrzymania Stypendium Rektora UW:

Uchwała numer 21/2016-17 z dnia 3 października 2017

24. Podanie do Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia w związku z Uchwałą nr 21:

Załącznik do uchwały nr 21/2016-17 z dnia 3 października część 1.

Załącznik do uchwały nr 21/2016-17 z dnia 3 października część 2.

25. Opinia w sprawie nowego minimum programowego na WPiA przekazana Dyrekcji Kolegium MISH:

Treść opinii

26. Delegowanie przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej:

Uchwała numer 22/2016-17 z dnia 16 października 2017

Kadencja Zarządu 2015/2016

Przewodniczący: Ryszard Jamka
 1. Uchwała Zarządu numer 1/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. wyboru Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW;
 2. Uchwała Zarządu numer 2/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. wyboru Wiceprzewodniczącej ZSS Kolegium MISH UW;
 3. Uchwała Zarządu numer 3/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Organizacji i Integracji ZSS Kolegium MISH UW;
 4. Uchwała Zarządu numer 4/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Promocji ZSS Kolegium MISH UW;
 5. Uchwała Zarządu numer 5/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Kultury ZSS Kolegium MISH UW;
 6. Uchwała Zarządu numer 6/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Naukowej ZSS Kolegium MISH UW;
 7. Uchwała Zarządu numer 7/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych ZSS Kolegium MISH UW;
 8. Uchwała Zarządu numer 8/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. powołania Sekcji Informacji ZSS Kolegium MISH UW;
 9. Uchwała Zarządu numer 9/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. pełnomocnictwa sprawach finansowych;
 10. Uchwała Zarządu numer 10/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. pełnomocnictwa do spraw finansowych;
 11. Uchwała Zarządu numer 11/2015-16 z 22 listopada 2015 roku ws. uchwalenia regulaminu Konkursu na pracę roczną;
 12. Uchwała Zarządu numer 12/2015-16 z 10 marca 2016 roku ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rewizyjnej Kolegium MISH UW;
 13. Uchwała Zarządu numer 13/2015-16 z 13 marca 2016 roku ws. powołania Rzecznika Praw Studenta;
 14. Uchwała Zarządu numer 14/2015-16 z dnia 27 lipca 2016 roku ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekunów lat;
 15. Uchwała Zarządu numer 15/2015-16 z 30 września 2016 roku ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW;
 16. Uchwała Zarządu numer 16/2015-16 z 17 października 2016 roku ws. wyrażenia opinii o powołaniu kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej;
 17. Uchwała Zarządu numer 17/2015-16 z 19 października 2016 roku ws. odwołania Przewodniczącej Sekcji Naukowej;
 18. Uchwała Zarządu numer 18/2015-16 z dnia 28 października 2016 roku ws. wyrażenia zgody na powołanie zastępcy kierownika do spraw studenckich międzywydziałowej jednostki organizacyjnej;
 19. Uchwała Zarządu numer 19/2015-16 z 9 listopada 2016 roku ws. ustalenia odsetka studentów uprawnionych do otrzymania Stypendiów Rektora UW;
 20. Stanowisko Dyrekcji Kolegium MISH UW i Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia określonego kierunku i poziomu kształcenia, cz.1;
 21. Stanowisko Dyrekcji Kolegium MISH UW i Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia określonego kierunku i poziomu kształcenia, cz.2;
 22. Notatka ze spotkania Ryszarda Jamki, Przewodniczącego ZSS MISH UW, z prof. dr hab. Markiem Wąsowiczem, kandydatem na stanowisko Dyrektora Kolegium MISH;
 23. Rozliczenie finansowe Poronina 2016;
 24. Raport dotyczący Poronina 2016 na podstawie ankiety przeznaczonej dla uczestników wyjazdu;
 25. Raport dotyczący działalności ZSS w pierwszej części kadencji (wyłącznie na podstawie zorganizowanej ankiety studenckiej);
 26. Protokół z posiedzenia ZSS z 22 listopada 2015 roku (Nr 1/15);
 27. Protokół z posiedzenia ZSS z 13 grudnia 2015 roku (Nr 2/15);
 28. Protokół z posiedzenia ZSS z 10 marca 2016 roku (Nr 3/16);
 29. Protokół z posiedzenia ZSS z 28 czerwca 2016 roku (Nr 4/16);
 30. Protokół ze Zgromadzenia Walnego Studentów Kolegium MISH z dnia 30 listopada 2015 roku (Nr 1/2015);
 31. Protokół ze Zgromadzenia Walnego Studentów Kolegium MISH z dnia 17 maja 2016 roku (Nr 2/2016).

Kadencja Zarządu 2014/15 (od 10.03.2015)

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 24 marca 2015 roku
 2. Protokół walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW z dn. 24 marca 2015 roku
 3. Uchwała Zarządu nr 16/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. delegowania przedstawicieli studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu nr 17/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. wyboru Przewodniczącego Sekcji ds. Studenckich
 5. Uchwała Zarządu nr 18/2014-15 z 8 kwietnia 2015 ws. wyrażenia opinii dotyczącej opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW
 6. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 21 kwietnia 2015 roku
 7. Protokół walnego z zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW z dnia 21 kwietnia 2015 roku
 8. Uchwała Zarządu nr 20/2014-15 z 27 października 2015 ws. wydelegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 9. Protokół z walnego zgromadzenia z 27 października 2015 r.
 10. Uchwała Zarządu nr 21/2014-15 z 9 listopada 2015 ws. ustalenia progu punktowego w konkursie o Stypendium Rektora wraz z podaniem do rektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Marty Kicińskiej-Habior

Kadencja Zarządu 2014/15 (do 10.03.2015)

Przewodnicząca: Anna Dobrowolska
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji ZSS Kolegium MISH UW
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Kultury ZSS Kolegium MISH UW
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji Naukowej ZSS Kolegium MISH UW
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Minimów i Tutoringu ZSS Kolegium MISH UW
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych ZSS Kolegium MISH UW
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Komisji ds. Studenckich ZSS Kolegium MISH UW
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Pełnomocnika ds. Informacji ZSS Kolegium MISH UW
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Joannie Ucińskiej ZSS Kolegium MISH UW
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Michałowi Stefaniakowi ZSS Kolegium MISH UW
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Magdalenie Front ZSS Kolegium MISH UW
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu Indze Bobrowskiej ZSS Kolegium MISH UW
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. uchwalenia regulaminu VI Konkursu na Najlepszą Pracę Roczną w Kolegium MISH UW (Załącznik z regulaminem)
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2014-15 z 25 listopada 2014 ws. powołania Zastępcy Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW
 15. Wniosek w sprawie Rzecznika Praw Studenckich z 10 grudnia 2014
 16. Protokół z zebrania Zarządu dnia 18 grudnia 2014
 17. Uchwała Zarządu nr 15/2014-15 z 10 marca 2015 ws. powołania Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW
 18. Rezygancja Dariusza Standerskiego z mandatu członka Zarządu

Kadencja Zarządu 2013/14

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2013-14 z 28 listopada 2013 ws. wniosku o powołanie opiekuna roku (dr Michał Mizera)
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. wyboru przewodniczącej
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Promocji i Informacji
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Kultury
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji Naukowej
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji ds. Praktyki Studiowania i Tutoringu
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. powołania Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2013-14 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2013-14 z 29 listopada 2013 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2013-14 z 10 grudnia 2013 ws. wniosku o siedzibę ZSS
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2013-14 z 18 grudnia 2013 ws. opinii o powołaniu opiekuna roku (dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz)
 15. Uchwała Zarządu nr 15/2013-14 z 13 marca 2014 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW
 16. Uchwała Zarządu nr 16/2013-14 z 6 października 2014 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 17. Uchwała Zarządu nr 17/2013-14 z 6 października 2014 ws. opinii o powołaniu opiekuna roku
 18. Porządek walnego zgromadzenia studentów Kolegium MISH UW na dzień 28 października 2014 roku

Kadencja Zarządu 2012/13

Przewodnicząca: Monika Helak
 1. Uchwała Zarządu nr 1/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. wyboru Przewodniczącej
 2. Uchwała Zarządu nr 2/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Organizacji i Integracji
 3. Uchwała Zarządu nr 3/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Promocji i Informacji
 4. Uchwała Zarządu nr 4/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Kultury
 5. Uchwała Zarządu nr 5/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji ds. Praktyki Studiowania
 6. Uchwała Zarządu nr 6/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Sekcji ds. Reformy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania
 7. Uchwała Zarządu nr 7/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Komisji Naukowej
 8. Uchwała Zarządu nr 8/2012-13 z 14 listopada 2012 ws. powołania Zastępcy Przewodniczącego
 9. Uchwała Zarządu nr 9/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (S. Żbik)
 10. Uchwała Zarządu nr 10/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (A. Paszkowska)
 11. Uchwała Zarządu nr 11/2012-13 z 21 listopada 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa Zarządu (A. Pachowska)
 12. Uchwała Zarządu nr 12/2012-13 z 10 grudnia 2012 ws. wyrażenia zgody na powołanie p.o. zastępcy dyrektora Kolegium MISH UW właściwego do spraw studenckich
 13. Uchwała Zarządu nr 13/2012-13 z 10 kwietnia 2013 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Zarządu ds. Reformy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania (R. Smoleń, D. Standerski)
 14. Uchwała Zarządu nr 14/2012-13 z 10 kwietnia 2013 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacji i Integracji (M. Zaradkiewicz)
 15. Uchwała Zarządu nr 15/2012-13 z 7 września 2013 r. ws. propozycji wprowadzenia ekwiwalentów dla semiotyki logicznej w roku akademickim 2013/14
 16. Podanie o przedłużenie terminu złożenia dokumentów do rozliczenia roku akademickiego 2012/2013 do 27 września 2013 r.
 17. Uchwała Zarządu nr 16/2012-13 z 27 września 2013 ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolotych magisterskich, II roku studiów II stopnia oraz V roku studiów jednolitych magisterskich (dr Małgorzata Głowacka-Grajper)
 18. Uchwała Zarządu nr 17 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolotych magisterskich, II roku studiów II stopnia (drugi dyplom) oraz V roku studiów jednolitych magisterskich (drugi dyplom) (prof. dr hab. Danuta Ulicka)
 19. Uchwała Zarządu nr 18 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna III roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich (dr Marta Bucholc)
 20. Uchwała Zarządu nr 19 2012-13 z 27 września 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych magisterskich (dr Katarzyna Sadkowska)
 21. Uchwała Zarządu nr 20 2012-13 z 1 października 2013 r. ws. wyrażenia opinii o powołaniu pełnomocnika ds. studenckich
 22. Uchwała Zarządu nr 21 2012-13 z 1 października 2013 r. ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW
 23. Uchwała Zarządu nr 22 2012-13 z 7 października 2013 r. ws. delegowania przedstawicieli Studentów do komisji rekomendującej opiekunów naukowych
 24. Uchwała Zarządu nr 23 2012-13 z 23 października 2013 r. ws. obliczania procentu studentów, którzy będą otrzymywać stypendium rektora, w stosunku do całego kierunku studiów
 25. Wniosek Przewodniczącej Zarządu z 8 października 2013 r. o przeprowadzenie wyborów przez KW SS UW
 26. Wniosek Przewodniczącej Zarządu z 30 października 2013 r. o zwołanie Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW na 6 listopada 2013 r.
 27. Protokół z Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW 6 listopada 2013 r.
 28. Uchwała Zarządu nr 24 2012-13 z 21 listopada 2013 r. ws. wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Kolegium MISH właściwego ds. studenckich
 29. Protokół z wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium MISH UW z dn. 14 listopada 2013 r.

Kadencja Zarządu 2011/12 (25.10.2011 – 12.11.2012)

Przewodniczący: Rafał Smoleń (14.06-12.11.2012)
 1. Wniosek z 12 listopada 2012 r. adresowany do Rektora UW, prof. Marcina Pałysa, ws. powołania zastępcy lub p.o. zastępcy dyrektora Kolegium MISH UW właściwego ds. studenckich: wniosek / skan wniosku z podpisami
 2. Wniosek Przewodniczącego Zarządu z 15 października 2012 o zwołanie Walnego Zgromadzenia Studentów Kolegium MISH UW na dz. 24 października 2012
 3. Uchwała Zarządu nr 60 z 10 października 2012 – wniosek do Prorektor ds. Studentów w sprawie obliczania procentu studentów, którzy będą otrzymywać stypendium rektora, w stosunku do całego kierunku studiów [zob. także skan złożonego wniosku]
 4. Uchwała Zarządu nr 59 z 8 października 2012 – wniosek do Dyrektor Kolegium MISH UW w sprawie zmiany terminu wyrejestrowania z zajęć w systemie USOS
 5. Informacja Komisji Wyborczej SS UW z 20 października 2012 ws. trybu i terminu wnoszenia protestów wyborczych
 6. Obwieszczenie Komisji Wyborczej SS UW o przeprowadzeniu wyborów do ZSS Kolegium MISH UW, Rady Kolegium MISH UW i Parlamentu Studentów UW w dn. 30 listopada 2012 [zob. także: obwieszczenie o zmianie godzin wyborów]
 7. Uchwała Zarządu nr 58 z 2 października 2012 ws. złożenia wniosku o przeprowadzenie wyborów członków organów Samorządu oraz przedstawicieli studentów w innych organach, dokonywanych przez walne zebrania
 8. Uchwała nr 57 nie została podjęta.
 9. Uchwała Zarządu nr 56 z 29 września 2012 ws. wyrażenia opinii o powołaniu opiekuna pierwszego roku studiów (prof. D. Ulicka)
 10. Uchwała Zarządu nr 55 z 17 września 2012 w sprawie delegowania przedstawicieli Studentów do komisji egzaminacyjnych w rekrutacji na studia II stopnia w Kolegium MISH UW
 11. Uchwała Zarządu nr 54 z 17 września 2012 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH UW (P. Jędral)
 12. Uchwała Zarządu nr 53 z 17 września 2012 ws. delegowania przedstawicieli Studentów do Komisji Stypendialnej Kolegium MISH UW (D. Brzeszcz, O. Lubiński, D. Sitnicka)
 13. Uchwała Zarządu nr 51 z 22 lipca 2012 ws. propozycji wprowadzenia ekwiwalentów dla Semiotyki logicznej
 14. Uchwała nr 50 nie została podjęta – podejmując uchwałę nr 51, Zarząd pomylił się w liczeniu. De facto była to więc uchwała nr 50.
 15. Informacja Zarządu z 14 czerwca 2012 ws. trybu zwołania posiedzenia Zarządu z 14 czerwca 2012
 16. Uchwała Zarządu nr 49 z 14 czerwca 2012 ws. odwołania pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (M. Rudzki)
 17. Uchwała Zarządu nr 48 z 14 czerwca 2012 ws. odwołania pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (St. Płotek-Niecikowski)
 18. Uchwała Zarządu nr 47 z 14 czerwca 2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (R. Smoleń)
 19. Uchwała Zarządu z nr 46 z 14 czerwca 2012 ws. wyboru Przewodniczącego (R. Smoleń)

Dotacje ZSS UW: wnioski oraz sprawozdania z realizacji wraz z rozliczeniem

 1. Otrzęsiny 2012: wniosek + uchwała ZSS ws. dofinansowania + sprawozdanie z rozliczeniem
 2. Poronin 2012: wniosek + uchwała ZSS ws. dofinansowania + sprawozdanie z rozliczeniem
Przewodniczący: Stanisław Płotek-Niecikowski (15.02-14.06.2012)
 1. Uchwała Zarządu nr 45 z 14.06.2012 ws. odwołania Przewodniczącego (St. Płotek-Niecikowski)
 2. Informacja ws. trybu i terminu wnoszenia protestów wyborczych (po wyborach uzupełniających z 6.06.2012)
 3. Protokół z wyborów uzupełniających do Zarządu z 6.06.2012 (wybrany: R. Smoleń)
 4. Wniosek Przewodniczącego nr W/19/SN/2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 4.06.2012
 5. Wniosek Przewodniczącego nr W/18/SN/2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 8.06.2012
 6. Obwieszczenie o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Zarządu w dn. 6.06.2012
 7. Rezygnacja Tamary Alliny z członkostwa w Zarządzie z 25.05.2012
 8. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/44/SN/PJ/ŁM z 21.04.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego oraz pełnomocnictwa do projektowania i obsługi graficznej projektów Zarządu, w tym nowej strony internetowej (R. Bobrowicz)
 9. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/43/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (St. Płotek-Niecikowski)
 10. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/42/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań wynikających z § 111 Regulaminu SS UW (M. Rudzki)
 11. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/41/SN z 28.03.2012 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (M. Rudzki)
 12. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/40/SN z 28.03.2012 ws. odwołania pełnomocnictwa finansowego (P. Wymysłowski)
 13. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/39/SN z 28.03.2012 ws. odwołania pełnomocnictwa finansowego (K. Piwko)
 14. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/38/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia ramowego budżetu na rok 2012
 15. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/37/SN z 28.03.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru
 16. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/36/SN z 28.03.2012 ws. rozdysponowania środków z I filaru
 17. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/35/SN z 28.03.2012 r. ws. rozdysponowania środków z I filaru
 18. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/34/SN z 28.03.2012 r. ws. rozdysponowania środków z I filaru
 19. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/33/SN z 28.03.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Kultury
 20. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/32/SN z 28.03.2012 ws. przekształcenia Komisji Kultury i Sponsoringu w Komisję Kultury
  przekształcenia Komisji Kultury i Sponsoringu ZSS KMISH UW w Komisję Kultury ZSS
  KMISH UW
 21. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/31/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia Regulaminu Zarządu
 22. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/30/SN z 28.03.2012 ws. uchwalenia logo dla SS Kolegium MISH UW
 23. Uchwała Zarządu nr 2011/2012/29/SN z 28.03.2012 ws. zmiany sposobu numerowania uchwał
 24. Protokół z wyborów uzupełniających do Zarządu z 5.03.2012 (wybrana: M. Helak)
 25. Protokół w wyborów uzupełniających do Rady Kolegium z 5.03.2012 (wybrana: B. Banasik)
 26. Protokół nr WZ/1/2012 z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 5.03.2012
 27. Obwieszczenie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium w dn. 5.03.2012
 28. Uchwała Zarządu nr 2012/02/17 z 23.02.2012 ws. zwołania walnego zebrania w dn. 5.03.2012
 29. Uchwała Zarządu nr 2012/02/16 z 23.02.2012 ws. wyborów uzupełniających do Zarządu i Rady Kolegium w dn. 5.03.2012
 30. Uchwała Zarządu nr 2012/02/15 z 15.02.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru (3600 zł na I Kongres Ośrodków MISH w Polsce)
 31. Uchwała Zarządu nr 2012/02/14 z 15.02.2012 ws. wystąpienia o środki z II filaru (6300 zł na wyjazd do Pragi)
 32. Uchwała Zarządu nr 2012/02/13 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filaru (1500 zł na wyjazd do Pragi)
 33. Uchwała Zarządu nr 2012/02/12 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filar (300 zł na Połowinki ISNS, MISH, OSA)
 34. Uchwała Zarządu nr 2012/02/11 z 15.02.2012 ws. rozdysponowania środków z I filar (200 zł na I Kongres Ośrodków MISH w Polsce)
 35. Uchwała Zarządu nr 2012/02/10 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Naukowej (P. Jędral)
 36. Uchwała Zarządu nr 2012/02/09 z 15.02.2012 ws. powołania Wiceprzewodniczącego (M. Rudzki)
 37. Uchwała Zarządu nr 2012/02/08 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Integracji (T. Allina)
 38. Uchwała Zarządu nr 2012/02/07 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Kultury i Sponsoringu (St. Płotek-Niecikowski)
 39. Uchwała Zarządu nr 2012/02/06 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Organizacji (P. Wymysłowski)
 40. Uchwała Zarządu nr 2012/02/05 z 15.02.2012 ws. mianowania Przewodniczącego Komisji Informacji (M. Ruszki)
 41. Uchwała Zarządu nr 2012/02/04 z 15.02.2012 ws. powołania Przewodniczącego (St. Płotek-Niecikowski)
Przewodniczący: Piotr Wymysłowski (7.11.2011-15.02.2012)
 1. Uchwała Zarządu nr 2012/02/03 z 15.02.2012 ws. odwołania Przewodniczącego (P. Wymysłowski)
 2. Uchwała Zarządu nr 2012/02/02 z 15.02.2012 ws. uchwalenia Regulaminu Zarządu
 3. Uchwała Zarządu nr 2012/02/01 z 1.02.2012 ws. delegowania studentów do Komisji Rekrutacyjnej (P. Jędral, T. Królak)
 4. Uchwała Zarządu nr 2012/01/08 z 12.01.2012 ws. delegowania studentów do Komisji Stypendialnej
 5. Uchwała Zarządu nr 2012/01/07 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Naukowej
 6. Uchwała Zarządu nr 2012/01/06 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Integracji
 7. Uchwała Zarządu nr 2012/01/05 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Kultury i Sponsoringu
 8. Uchwała Zarządu nr 2012/01/04 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Informacji
 9. Uchwała Zarządu nr 2012/01/03 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Organizacji
 10. Uchwała Zarządu nr 2012/01/02 z 12.01.2012 ws. powołania Komisji Prawno-Finansowej
 11. Uchwała Zarządu nr 2012/01/01 z 12.01.2012 ws. uchwalenie Regulaminu Zarządu
 12. Uchwała Zarządu nr 3/11/2011 z 7.11.2011 ws. udzielenie pełnomocnictwa finansowego (St. Płotek-Niecikowski)
 13. Uchwała Zarządu nr 2/11/2011 z 7.11.2011 ws. udzielenia pełnomocnictwa finansowego (K. Piwko)
 14. Uchwała Zarządu nr 1/11/2011 z 7.11.2011 ws. wyboru Przewodniczącego (P. Wymysłowski)

Kadencja Zarządu 2010/11 (5.11.2010 – 25.10.2012)

Przewodniczący: Rafał Smoleń (14.05-25.10.2012)
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW na dz. 20.10.2011
 2. Uchwała Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011 – Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011
 3. Protokół z Walnego Zebrania Studentów Kolegium MISH UW z 20.10.2011

Dotacje ZSS UW: wnioski oraz sprawozdania z realizacji wraz z rozliczeniem

 1. Poronin 2011 (19-25.09.2011): sprawozdanie finansowe + załączniki do sprawozdania
Przewodniczący: Kazimierz Ujazdowski (5.11.2010 – 10.03.2011)
 1. Raport z posiedzenia Zarządu 14.01.2011
 2. Raport z działalności Zarządu (styczeń 2011 – marzec 2011)

Kadencja Zarządu 2008/09

Przewodniczący: Tomasz Janyst
 1. Uchwała nr 1/2008-2009 w/s wyboru Przewodniczącego (T. Janyst)
 2. Protokół z wyborów przedstawicieli studentów w Kolegium MISH UW
 3. Uchwała nr 2 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Kolegium MISH UW

Kadencja Zarządu 2007/08

Przewodniczący:
Jakub Zbrzeżny (od 30.10.2007 do marca 2008), Łukasz Dziamski (od 14.03.2008)
 1. Uchwała nr 1/2007-2008 w/s wyboru Przewodniczącego (J. Zbrzeżny)
 2. Uchwała nr 2/2007-2008 w/s wyboru Wice-przewodniczącego (Ł. Dziamski)
 3. Uchwała nr 3/2007-2008 w/s wyboru Sekretarza (M. Ruzik)
 4. Uchwała nr 4/2007-2008 w/s powołania sekcji
 5. Uchwała nr 5/2007-2008 w/s powołania przewodniczących sekcji
 6. Uchwała nr 6/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Prawa
 7. Uchwała nr 7/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Organizacji
 8. Uchwała nr 8/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Finansów
 9. Uchwała nr 9/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Informacji
 10. Uchwała nr 10/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Kultury
 11. Uchwała nr 11/2007-2008 w/s wniosku do Dyrektora Kolegium o powołanie członków Komisji Stypendialnej
 12. Uchwała nr 12/2007-2008 w/s pełnomoctnictwa finansowego (dla J. Zbrzeżnego)
 13. Uchwała nr 14/2007-2008 w/s uporządkowania dokumentów
 14. Uchwała nr 15/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Prawa
 15. Uchwała nr 16/2007-2008 w/s powołania członków Sekcji ds. Organizacji
 16. Uchwała nr 17/2007-2008 w/s wyboru Przewodniczącego (Ł. Dziamski)
 17. Decyzja nr 1/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Prawa
 18. Decyzja nr 2/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Finansowej
 19. Decyzja nr 3/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Kultury
 20. Decyzja nr 4/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Organizacyjnej
 21. Decyzja nr 5/2007-2008 o utworzeniu Sekcji Informacyjnej
 22. Protokoł nr 1/2007 z 1. posiedzenia Zarządu 30.10.2007

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak