Uchwały Samorządu

Uchwały ZSS 2016/2017

Wybór Przewodniczącego Zarządu:
Uchwała Zarządu numer 1/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu:
Uchwała Zarządu numer 2/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Organizacji i Integracji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 3/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Promocji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 4/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Kultury – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 5/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Naukowa – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 6/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Dydaktyczna – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 7/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Informacji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 8/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Rzecznik Praw Studenta – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 9/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Pełnomocnictwo w sprawach finansowych:
Uchwała Zarządu numer 10/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Pełnomocnictwo w sprawach finansowych:
Uchwała Zarządu numer 11/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Regulamin Konkursu na pracę roczną – uchwalenie:
Uchwała Zarządu numer 12/2016-17 z 20 listopada 2016 roku


Dokonanie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW:
Uchwała Zarządu numer 13/2016-17 z 20 listopada 2016 roku


Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW:

Uchwała Zarządu numer 14/2016-17 z 3 lutego 2017 roku


Opinia na temat opłat za usługi edukacyjne Kolegium MISH UW:

Uchwała Zarządu numer 15/2016-17 z 21 lutego 2017 roku


Komisja Rekrutacyjna – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 16/2016-17 z 13 marca 2017 roku


Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW:

Uchwała numer 17/2016-17 z dnia 13 marca 2017 roku


Zmiana Pełnomocnika ds. Studenckich ZSS Kolegium MISH UW – powołanie:

Uchwała numer 18/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku


Ocena pracy sekretariatu Kolegium MISH UW na podstawie ankiety ewaluacyjnej:

Uchwała numer 19/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku


Raport z wyników ankiety ewaluacyjnej sekretariatu Kolegium MISH UW:

Załącznik do uchwały numer 19/2016-17 z dnia 17 marca 2017 roku


Opinia o powołaniu opiekunów lat:

Uchwała numer 20/2016-17 z dnia 3 października 2017


Raport z wyników ankiety ewaluacyjnej opiekunów lat Kolegium MISH UW:

 

Załącznik do uchwały numer 20/2016-17 z dnia 3 października 2017


Ustalenie odsetka studentów uprawnionych do otrzymania Stypendium Rektora UW:

Uchwała numer 21/2016-17 z dnia 3 października 2017


Podanie do Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia w związku z Uchwałą nr 21:

Załącznik do uchwały nr 21/2016-17 z dnia 3 października część 1.

Załącznik do uchwały nr 21/2016-17 z dnia 3 października część 2.

 


Opinia w sprawie nowego minimum programowego na WPiA przekazana Dyrekcji Kolegium MISH:

Treść opinii

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak