Uchwały Samorządu

Uchwały ZSS 2016/2017

Wybór Przewodniczącego Zarządu:
Uchwała Zarządu numer 1/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu:
Uchwała Zarządu numer 2/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Kultury – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 5/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Naukowa – powołanie:

Uchwała Zarządu numer 6/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Informacji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 8/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Organizacji i Integracji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 3/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Promocji – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 4/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Sekcja Dydaktyczna – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 7/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Pełnomocnictwo w sprawach finansowych:
Uchwała Zarządu numer 10/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Pełnomocnictwo w sprawach finansowych:
Uchwała Zarządu numer 11/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Regulamin Konkursu na pracę roczną – uchwalenie:
Uchwała Zarządu numer 12/2016-17 z 20 listopada 2016 roku


Dokonanie wykładni Regulaminu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW:
Uchwała Zarządu numer 13/2016-17 z 20 listopada 2016 roku


Rzecznik Praw Studenta – powołanie:
Uchwała Zarządu numer 9/2016-17 z 16 listopada 2016 roku


Opinia na temat nowelizacji Zasad Studiowania Kolegium MISH UW:

Uchwała Zarządu numer 14/2016-17 z 3 lutego 2017 roku


Opinia na temat opłat za usługi edukacyjne Kolegium MISH UW:

Uchwała Zarządu numer 15/2016-17 z 21 lutego 2017 roku

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak