Oświadczenia wyborcze

Na podstawie czwórki w rozdziale drugim Regulaminu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW:

„Członkowie Zarządu przedstawiają w czasie dwóch tygodni po wyborach oświadczenia wyborcze, które wyznaczają zakres czynności, jakich realizacji podejmują się w ramach swych mandatów wyborczych.”


W wyniku wykładni przytoczonego wyżej przypisu uznano, iż oświadczenia wyborcze można przedstawiać na Zgromadzeniu Walnym Kolegium MISH. W związku z tym można je odnaleźć w protokołach związanych ze Zgromadzeniem Walnym:

Protokoły

Oświadczenia wyborcze

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak