III rok I st./jedn.

UWAGA! To odpowiedzi na podstawie Starych Zasad Studiowania! Jeżeli zaczęliście studia w 2013 i już jesteście na trzecim roku, przypomnijcie Dariuszowi o aktualizacji.

Co muszę zaliczyć w tym roku?

1) Jak jednym tchem wymieniają Zasady Studiowania: „zajęcia seminaryjne (proseminarium, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne spoza zakresu realizowanego „minimum programowego”) w wymiarze nie mniej niż 30 godzin rocznie.” Jeżeli robisz dwa minima, nie robisz już trzeciego seminarium. Wiele osób jednak często nie wie, czy to wystarczy. Zapytaj o konkretną sprawę, na pewno pomożemy.

2) W tym roku trzeba mieć już koniecznie zaliczony WF i egzamin z języka obcego.

3) Trzeba zaliczyć to co w poprzednich latach: III metodologie, minimum 60 pkt ECTS.

Jakie dokumenty są konieczne do egzaminu licencjackiego?
 • Karta obiegowa

 • Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej

 • Zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska na liście osób, które ukończyły UW

 • Oświadczenie o tym, że zostałeś powiadomiony o dostarczeniu dokumentów na 3 tygodnie przed obroną

 • Oświadczenie, że zostałeś poinformowany o warunkach zaliczenia roku i przygotowaniu dokumentacji do egzaminu dyplomowego

 • Sprawozdanie z przebiegu studiów na nośniku cyfrowym (płyta cd/dvd)

 • Wydrukowane sprawozdanie z przebiegu studiów

 • Praca dyplomowa na CD (pliki w formacie Word i PDF)

 • Egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie wydrukowanej

 • 4 zdjęcia do dyplomu (wymiary 4,5 cm x 6,5 cm)

 • Potwierdzenie dokonania wpłaty na konto za wydanie dyplomu

 • Legitymacja studencka (w przypadku gdy kończysz studia)

 • Formularz ze składem komisji oraz informacjami do dyplomu

 • Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim (obowiązuje w przypadku, gdy chcesz otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim)

Warto zajrzeć do mishowych wzorów dokumentów, gdzie również znajduje się ww. lista (http://mish.uw.edu.pl/wzory). W razie najmniejszych wątpliwości – pytaj. W razie ich braku – przyjdź do Opiekuna Roku i pochwal się tym. Lepiej, żeby potwierdził Twoje przygotowanie.

O co chodzi z seminariami spoza kierunku dyplomowego?

To ważna sprawa, jeżeli studiujesz na jednym kierunku dyplomowym. W tym przypadku musisz również chodzić na któreś zajęcia z wymienionych: proseminarium, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie i inne seminaria oraz specjalistyczne zajęcia konwersatoryjne.
Jeżeli studiujesz dwa kierunki dyplomowe i masz zaliczasz seminaria na obu – to wystarczy.

Nie zdążę z zaliczeniem WFu. Co robić?

Jak najszybciej pisz usosowe podanie o przedłużenie możliwości zaliczenia WF do semestru letniego III roku. Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pamiętaj o możliwości robienia więcej niż jednej serii zajęć WF w semestrze. Jeżeli mimo to nie zdążysz – niczego nie sugerujemy, ale lekarz uniwersytecki przyjmuje przy ul. Banacha 2a.

Czy mogę zrobić licencjat kilka tygodni/miesięcy wcześniej?

Oczywiście. Jeżeli zaliczysz wcześniej wszystkie przedmioty, napiszesz pracę i będziesz mógł zaliczyć rok, nic nie stoi na przeszkodzie w kompletowaniu dokumentów z pytania wyżej.

Jak rozlicza się po zakończeniu I stopnia?

Tak samo jak po każdym roku, tylko teraz naprawdę wszystkie godziny muszą się zgadzać. Poza tym – żadnej różnicy.

Nie chcę studiować w Kolegium MISH na drugim stopniu. Czy mam złożyć jakieś dodatkowe dokumenty?

Nie, poza oddaniem legitymacji studenckiej. Będzie nam jednak smutno. Warto przemyśleć taką decyzję.

Czy mogę zdawać licencjat we wrześniu?

Tak, ale musisz pamiętać o terminach rekrutacji. W tej kwestii warto skonsultować się z Opiekunem Roku.

Nie wiem, czy zrobiłem wszystko, co należało do minimum na kierunku - gdzie to sprawdzić?

Wszystkie minima znajdują się na stronie: http://mish.uw.edu.pl/minima. Pamiętaj, że obowiązuje Cię minimum z roku podjęcia studiów.
Np.: Jeśli zacząłeś MISH w 2012 roku, obowiązuje Cię minimum z 2012 roku lub najbliższe z wcześniejszych. Nie obowiązują Cię minima z 2013-2015.
Po sprawdzeniu pójdź do swojego tutora – też powinien sprawdzić czy wszystko zaliczyłeś.

Wygląda na to, że nie uda mi się zrobić licencjatu. Co robić? Czy mogę mieć warunek?

Niestety, jeżeli studiujesz też prawa lub psychologii, jedynym sposobem na przedłużenie studiów licencjackich jest w tym przypadku powtarzanie roku. Chyba, że masz podstawy do wzięcia urlopu dziekańskiego. Niczego jednak nie sugerujemy.

O czym pamiętać przed rekrutacją na II stopień?

Przede wszystkim należy pamiętać o IRK, terminach. ODDZIELNA STRONA

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak