II rok I st./jedn.

Co muszę zaliczyć na II roku?

Drugi rok, poza zwyczajnymi wymaganiami punktowymi i zaliczeniowymi, zapewnia również dodatkowe atrakcje. Trzeba wtedy zaliczyć szkolenie POWI. Warto również pamiętać o obowiązku realizacji modułów międzyobszarowych do końca III etapu studiów oraz konieczności wyrobienia 90 godzin wuefów do tego samego czasu. Trzeba zaliczyć moduł matematyczno-przyrodniczy oraz, w zależności od zainteresowań i niezależnie od realizowanych dyscyplin – humanistyczny lub społeczny. Łącznie z modułów musisz uzyskać 6 punktów ECTS, w tym każdy za niemniej niż 3 punkty ECTS.

Jest to również czas, by pomyśleć o realizowanych przez siebie dyscyplinach oraz o konieczności zdania egzaminu z języka obcego nowożytnego (lub przynieść odpowiedni certyfikat do Szkoły Języków Obcych).

Dostałem warunek z pierwszego roku. Jak wkomponować go do zajęć?

Przedmiot zaliczany warunkowo jest jak każdy inny – musisz zarejestrować się do jego tegorocznej grupy w USOS-ie i analogicznie potraktować go w planie rocznym. Należy wpisać go do odpowiedniej dyscypliny i zaliczyć.

Czy mogę zrobić licencjat na drugim roku?

Tak, oczywiście. Jeżeli do końca drugiego roku minimum programowe danego kierunku zostanie wypełnione , a praca licencjacka napisana, nie ma przeszkód do ubiegania się o uzyskanie stopnia licencjata. Można było to zrobić już na pierwszym roku, choć wtedy to bardzo trudny manewr.

Znowu nie dostałem rekomendacji. Mam się bać?

Nie należy się bać, ale można zacząć się przejmować. W przypadku studiów licencjackich pozostaje jeszcze jedno podejście – na kilka tygodni przed wrześniową turą obrony dyplomu. W przypadku studiów jednolitych jest jeszcze kilka szans, jednak brak rekomendacji na niektórych kierunkach (np. na prawie) powoduje pewne niedogodności w studiowaniu, pogłębiające się z upływem czasu. W najlepszej sytuacji są MISH-owcy na jednolitych z brakiem reko na drugim, licencjackim kierunku. Wtedy można poczekać z obroną licencjatu do IV roku. Niemniej, polecamy wziąć się w garść i zapewnić sobie rekomendację w ostatnim podejściu lub rozważyć zmianę kierunku.

Czy można mieć warunek co roku?

Tak. Należy jednak pamiętać, że warunek z tego samego przedmiotu można mieć dwa razy – więcej podejść nie ma.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak