I rok I st./jedn.

Zaniosłem dokumenty do sekretariatu. Co mam dalej robić?

Cieszyć się resztą wakacji. Przy okazji składania dokumentów zapewne dostałeś list od ZSS, gdzie znajduje się więcej wskazówek. Jeśli nie dostałeś lub już go zgubiłeś, napisz na samomish@gmail.com. W drugiej połowie wakacji pojawi się informacja o Poroninie. Naprawdę warto tam jechać.

Co to jest Poronin?

Poronin to miejsce corocznego obozu integracyjnego MISH. Miejsce legendarne, magiczne i warte odwiedzenia. Odbywają się szkolenia z zasad i regulaminów, można usłyszeć ciekawe historii związane z MISHem. Przede wszystkim jednak to najlepsza okazja do poznania mishowców przed rokiem akademickim.

Nie mogę jechać na Poronin. Czy mimo to jakoś sobie poradzę?

Między Poroninem a początkiem roku akademickiego przeprowadzane jest dodatkowe szkolenie z zasad studiowania. Będzie bardzo szkoda, jeśli nie pojawisz się w Poro, ale mimo to poradzisz sobie na studiach – w końcu jesteś mishowcem.

O czym muszę pamiętać, układając plan na pierwszym roku?

Zgodnie z Zasadami Studiowania na pierwszym roku musisz uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS. Wśród przedmiotów w tym roku muszą się znaleźć zajęcia z semiotyki logicznej lub jej ekwiwalent (o nim co roku decyduje Dyrektor), BHP, zajęcia ze społeczeństwa demokratycznego i aktywności obywatelskiej oraz zajęcia z historii filozofii. Pamiętaj o pracy rocznej i o tym, że masz czas do końca trzeciego etapu na wyrobienie 90 godzin wuefu oraz dwóch modułów międzyobszarowych – matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego/społecznego.

Tak jak na każdym roku, musisz pilnować wymagań związanych z dyscyplinami. Apelujemy – nie bierz zbyt wielu przedmiotów, bo nawet mishowcy powinni czasem spać i spotykać się ze znajomymi.

Jak dostać rekomendację?

Szczegółowe zasady oceniania podań o rekomendację znajdują się na stronie Kolegium. W rekomendacji liczą się różne kryteria, m.in. średnia ocen, aktywność naukowa, list motywacyjny, opinia tutora. Trzeba się dobrze uczyć i wykazywać zainteresowanie nauką również poza salą wykładową.  Po całym roku ciężkiej pracy wystarczy złożyć podanie z załącznikami, które potwierdzają osiągnięcia.

Co robić, jeśli nie dostałem rekomendacji?

Przede wszystkim nie można się załamywać. Rekomendacje przyznawane są co roku. Jeżeli na danym kierunku nie ma limitów godzin dla mishowców bez rekomendacji, można studiować następny rok bez większych zmian, żeby postarać się bardziej i mieć większe szanse na uzyskanie reko. Jeżeli jest inaczej – rzeczywiście może być ciężko. W tym przypadku można przez następny rok nadrobić drugie minimum programowe i znowu starać się o reko lub po prostu zrezygnować z kierunku limitowanego. Tak, rekomendacje są niesprawiedliwe i szkodliwe dla studiów. Wiemy o tym już od lat.

Czy muszę mieć tutora na I roku?

Tak. Do końca pierwszego semestru rolę Twojego tutora może pełnić opiekun roku, ale później musisz mieć własnego opiekuna naukowego. Jest to ważne choćby ze względu na pracę roczną i wykonanie planu zajęć.

Chyba nie zaliczę jednego przedmiotu. Co robić?

Jeżeli jest jakakolwiek szansa na jego zaliczenie – nie poddawać się. Jeśli już oblałeś przedmiot, możesz zwrócić się do Dyrektora ds. Studenckich z podaniem o warunkowe zaliczenie roku. Podanie to opiniuje opiekun roku. Zaliczenie warunkowe (warunek) wiąże się z opłatą (chyba, że masz NK lub jesteś w ciężkiej sytuacji materialnej) oraz obowiązkiem zaliczenia oblanego przedmiotu w następnym roku. Można również zaproponować ekwiwalent oblanego przedmiotu na następny rok akademicki.

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak