Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną

Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną to stosunkowo młoda inicjatywa Samorządu  – I edycja odbyła się w roku 2008/09. Specjalna Komisja Konkursowa  złożona z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych ocenia prace roczne nadesłane przez chętnych Mishowców. Komisja bierze pod uwagę wartość merytoryczną, warsztat naukowy autora, a w szczególności stopień interdyscyplinarności.

EDYCJA X 2017/18

Znowu idziemy w bój! Prace można nadsyłać do 3 grudnia na adres samomish@gmail.com z tagiem [Konkurs] w tytule. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć w Regulaminie konkursu.

EDYCJA VI 2013/14

Obwieszczenie o szóstej edycji

EDYCJA V 2012/13

Ogłoszenie o konkursie

EDYCJA IV 2011/12

Zobacz tutaj!

EDYCJA III 2010/11

Znów! Prace (wraz z recenzją) można składać w formie papierowej i elektronicznej. W papierowej – do Sekretariatu MISH do 17 października 2011, a w ekologicznej – na adres samomish@gmail.com, też do 17-ego, do północy. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tym Regulaminie.

Jakie prace przyszły – zobacz!

Komisja Konkursowa

Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki
Prof. dr hab. Piotr Wilczek
Dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Nagroda główna

  1. Sebastian Różycki za pracę pt. Lekarz wiejski Franza Kafki w ujęciu Kojiego Yamamury [czytaj] ze względu na umiejętność interpretacji łączącą metodologie filmoznawczą, literaturoznawczą i psychoanalityczną, co dało rezultat w postaci pracy w wysokim stopniu interdyscyplinarnej.

Wyróżnienia

  1. Paweł Grad za pracę pt. Lebenswelt jako kosmos [czytaj] za wnikliwość w drążeniu trudnego i nieoczywistego tematu;
  2. Krzysztof Tyszka za pracę pt. Pound / Bataille. Contra usura [czytaj] za wyczerpujące ujęcie jednej idei z odwołaniem do źródeł różnego rodzaju.
Lekarz wiejski Franza Kafki w ujęciu Kojiego Yamamury ze względu na umiejętność interpretacji łączącą metodologie filmoznawczą, literaturoznawczą i psychoanalityczną, co dało rezultat w postaci pracy w wysokim stopniu interdyscyplinarnej

EDYCJA II 2009/10

Niniejszym ogłaszamy II edycję! 5 ectsów i wpis w rubryce „zaliczenie” to nie wszystko, co da się wyciągnąć z pracy rocznej. Znacznie więcej zapewnia Samorząd i Komisja Konkursowa. Prace roczne proszę składać do poniedziałku 4 października 2010 w Sekretariacie Kolegium MISH.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w „Mishellaneach”. Pismo posiada numer ISSN, więc publikacja liczy się przy różnych stypendiach, a i do CV można ją wpisać. Do tego zwycięzcy dostaną bony do Prusa. Szczegóły czekają w Regulaminie.

And the Oscar goes to…

Daniel Kontowski (II rok) za pracę „Prorok Peeperkorn w świetle pism Georga Simmla”.

Komisja Konkursowa

Dr hab. Andrzej Waśkiewicz (przewodniczący)
Dr Marta Bucholc

EDYCJA I 2008/09

Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH serdecznie zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w „Konkursie na najlepsza pracę roczną”.  Komisja Konkursowa w ocenie nadesłanych prac kierować się będzie głównie ich wartością  merytoryczną, poziomem interdyscyplinarności i warsztatem naukowym autora. Promowane będą w szczególności prace zbierające doświadczenia z kilku dziedzin. Nagrodami w konkursie będą bony na zakup książek w Księgarni im. Bolesława Prusa w wysokości ok. 150 zł oraz publikacja na łamach pisma „Mishellanea”.

Nadesłane prace roczne zostaną podzielone na kategorie. Dokładna ich liczba i zakres tematyczny zostaną ustalone na podstawie nadesłanych prac. Wstępnie planuje się podział na trzy dziedziny: społeczną, humanistyczną i varia. W każdej z kategorii zostanie przyznana równorzędna nagroda.

Prace konkursowe będą przyjmowane od 14 do 30 września. Wymagana będzie recenzja pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora. Pracę należy oddać w wersji papierowej w trzech egzemplarzach. Teksty będą przyjmowane w budynku Samorządu Studentów, przy Małym Dziedzińcu (KP 20, piętro I, pokój 106/dawny 20, malowane drzwi) w teczce oznaczonej napisem „MISH”. Komisja wybierze najlepsze prace do 15 listopada 2009.

Regulamin Konkursu [do pobrania].

Zwycięzcy

I nagroda ex aequo – Jan Czarnecki oraz Maciej Gnyszka
II nagroda – Szymon Zaręba.

Komisja Konkursowa

Prof. Andrzej Makowiecki (przewodniczący)
Prof. Piotr Wilczek
Dr hab. Andrzej Waśkiewicz

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak