Sekcja Promocji

Przewodnicząca – Patrycja Gliwka

Biogram:
Patrycja Gliwka jest na I roku MISH, studiuje prawo i psychologię. Interesuje się prawem energetycznym, historią nowożytną i kulturą szeroko pojętego Wschodu. W wolnym czasie zajmuje się działalnością pozarządową, jest wiceprezesem stowarzyszenia Media and Youth Poland (MaY), pracuje nad siecią Global Youth Lawyers w pionie MaY Law, jest członkiem Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP Poland).

Program:
Za priorytetowe działanie tegorocznej kadencji uważam akcję „MISH w szkołach”. Moim celem jest objęcie zasięgiem przynajmniej 20 szkół ponadgimnazjalnych (w tym przynajmniej 10 zlokalizowanych poza Warszawą). Zobowiązuję się rozszerzyć ubiegłoroczną akcję rozsyłania listów do laureatów olimpiad przedmiotowych przez dotarcie do wszystkich olimpiad uprawniających do ulg rekrutacyjnych oraz poszerzenie listy adresatów o finalistów tych olimpiad. Będę zabiegała o działania mające na celu promocję Kolegium także na poziomie Uniwersytetu poprzez materiały promocyjne i informacyjne.

Kontakt:
mail: p.gliwka@student.uw.edu.pl
tel: 510-921-301
fb: https://www.facebook.com/patrycja.gliwka?fref=ts

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Osoba prowadząca stronę: Marcin Kozak