IV KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ROCZNĄ

Akty prawneInter...MishellaneaPraca rocznaMożliwość komentowania IV KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ROCZNĄ została wyłączona

Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną, edycja IV, rusza z kopyta! W tym roku przewidujemy wyjątkowo sute nagrody, przy których te 5 ECTS płotkę stanowią.

> REGULAMIN KONKURSU

Oto streszczenie nowych i najważniejszych punktów Regulaminu.

  • W tym roku prace, wraz z recenzją, składamy wyłącznie w formie elektronicznej – należy je wysłać do 15 października 2012 na adres Samorządu (samomish@gmail.com). 15 października to dedlajn absolutnie ostateczny.
  • Wyniki zostaną ogłoszone do 23 grudnia, a więc, prawdopodobnie i tradycyjnie, na mishowej wigilii (/spotkaniu przed feriami grudniowymi).
  • Po wstępnej lekturze prac Komisja zdecyduje, czy nagrody będą przyznawane w klasyfikacji ogólnej czy też w ramach kategorii tematycznych i dyscyplinarnych (możliwe kategorie to: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki prawne).
  • Po wstępnej lekturze prac Komisja może zdecydować o odrębnym trybie oceny prac studentów studiów I i II stopnia. Podejmując taką decyzję, Komisja zdecyduje, w jaki sposób traktować studentów jednolitych studiów magisterskich.
  • Dokonując oceny prac, Komisja weźmie pod uwagę kryteria wyróżnione w formularzu recenzji pracy rocznej, z tym że Komisja może, w sposób szczególny, wziąć pod uwagę interdyscyplinarny charakter prac.
  • Po wstępnej lekturze prac Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW (organizator Konkursu), w porozumieniu z Komisją, może poszerzyć skład Komisji lub powołać ekspertów Komisji, jeśli wymaga tego tematyka przysłanych prac.
  • Nagrody w konkursie to nagrody rzeczowe (nie tylko książkowe!) i publikacja w „Mishellaneach”. Co do nagród rzeczowych, to serio będą cenne (budżet na konkurs to nawet PÓŁ TYSIĄCA).

Komisja Konkursowa

  • prof. dr hab. Piotr Wilczek (przewodniczący)
  • dr hab., prof. UW Krzysztof Rutkowski
  • dr Marta Bucholc

Jak to było w zeszłych latach? Na tej stronie przeczytasz o poprzednich trzech edycjach, tam też znajdziesz zwycięskie prace z zeszłego roku.

Kontakt

W razie pytań, uwag i sugestii, piszcie na adres Samorządu Studentów (samomish@gmail.com) lub do Rafała Smolenia, szefa SS: rafal@smcomputers.com.pl, facebook.com/rafgrze, tel. 661 682 605.

Tymczasem możesz poznać konkurencję, klikając w ten

> IWĘT NA FEJSBUKU!

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!