Walne „Wyborcze” Zebranie Samorzadu Studentów Kolegium MISH

18/10/2018 18:00 - 20:00

Samorząd tworzą wszyscy studenci! Nie bądź bierna!
Polityka dzieje się na każdym szczeblu władzy. Zacznij od tego, na który masz największy wpływ!

Pokaż, że kochasz MISH
Pokaż, że cenisz samorządność
Pokaż, że jesteś zaangażowany

Przyjdź na Walne Zebranie Samorządu Studentów Kolegium MISH!

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez wnioskodawczynię/wnioskodawcę.
2. Wybór przewodniczącej/przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolantki/ protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.
5. Przyjęcie porządku zebrania.
6. Wystąpienie Przewodniczącego ZSS MISH UW Michała Pawłowskiego omawiające stan Kolegium MISH UW w roku akademickim 2017/2018. Podsumowanie pracy sekcji Zarządu Samorządu Studentów MISH UW w kadencji 2017/2018. Wystąpienia członków i członkiń ZSS MISH UW.
7. Podsumowanie działalności ZSS MISH UW przez Komisję Rewizyjną.
8. Wystąpienie posłów MISHu do Parlamentu Studentów UW: Piotra Drygasa i Konstantego Ramotowskiego
9. Prezentacja kandydatek i kandydatów w wyborach do ZSS MISH UW, Rady, Kolegium MISH UW i Parlamentu Studentów MISH UW.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie zebrania
*13. piwko

Przyjdźcie!!!

Wasz ZSS ♥

Oficjalna strona Samorządu Studentów Kolegium MISH UW. Stworzona przez Marcina Kozaka. Prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH UW.

Polub nas na Facebooku!