Projekt negocjacyjny nowelizacji Zasad Studiowania

  Opublikowano: 6 June 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Zasady studiowania

  Mishowczynie i Mishowcy!

  Trwają prace nad nowymi Zasadami Studiowania w Kolegium MISH UW, czyli nad chyba najważniejszym aktem prawnym regulującym codzienność studentów MISH-u. To od nich zależą Wasze dyscypliny, moduły, terminy składania planów czy procedury związane z tutoringiem.

  Korzystając z okazji, że zmiany muszą być wprowadzone (poprzedni tekst nie przystaje do obecnego kształtu Regulaminu Studiów), chcielibyśmy wynegocjować jak najlepszy kształt Zasad Studiowania. O wcześniejszych konsultacjach z Z-cą Dyrektora Kolegium ds. Studenckich dr Małgorzatą Głowacką-Grajper pisaliśmy już wcześniej. Zachęcaliśmy Was również do zgłaszania swoich uwag i zdecydowaliśmy się uwzględnić je wszystkie w naszym projekcie, który rozesłaliśmy Dyrekcji Kolegium do dalszych prac negocjacyjnych.

  Postanowiliśmy wprowadzić również nasze propozycje, które zwiększą udział studentów w procesie decyzyjnym, a także ułatwią życie w kwestiach formalnych. Są to m.in. następujące rozwiązania:

  1. Możliwość zmiany tutora przez studenta w każdej chwili w trakcie trwania roku akademickiego.

  2. Powoływanie koordynatorów obszarowych na roczną kadencję przez Radę Kolegium na wniosek przynajmniej 5 członków lub Dyrekcji. W tym momencie kwestia ta zależy wyłącznie od jednostronnej decyzji Dyrektora Kolegium, co sprawia, że udział studentów w decydowaniu o koordynatorach jest żaden.

  3. Usankcjonowanie kadencyjności opiekunów roku – będą powoływani na roczną kadencję.

  4. Zagwarantowanie zgodności z prawem sytuacji studentów kierunków o nietypowej długości poszczególnych stopni (np. hungarystyka) – nie będą musieli brać dziekanek na I stopniu studiów.

  5. Konieczność zaproponowania innej kandydatury w sytuacji, gdy Samorząd Studentów wyrazi negatywną opinię na temat kandydata na opiekuna roku.

  6. Ustalenie, że są możliwe inne sposoby zapisów na zajęcia niż obowiązujące studentów danej jednostki.

  7. Rezygnacja z klauzuli, która umożliwia opiekunowi roku – poprzez odrzucenie planu semestralnego – doprowadzenie do niezaliczenia przez studenta etapu studiów.

  8. Podejmowanie decyzji o przepisaniu przedmiotów z innego kierunku studiów przez studenta i jego tutora – nie przez opiekuna roku.

  9. Zwiększenie limitu przepisywanych z drugiego kierunku punktów ECTS z 15 do 30.

  10. Zapewnienie studentowi prawa do ubiegania się o zwolnienie z opłat (np. za warunek czy powtarzanie roku).

  Chcecie wiedzieć więcej? Czytajcie nasz projekt nowelizacji.

  Wiemy, że może być trochę kolorowy i pstrokaty, ale wyjaśniamy:
  - kolor fioletowy – Kacper Van Wallendael
  - kolor niebieski – Monika Helak
  - kolor turkusowy – dr Małgorzata Głowacka-Grajper
  - inne kolory – pozostałe poprawki ze strony Dyrekcji Kolegium.

  Mamy nadzieję, że Wam się podoba!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Dalej konsultujemy Zasady Studiowania!

  Opublikowano: 6 May 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Mishowczynie i Mishowcy,

  Pisaliśmy niedawno o tym, że czekamy na Wasze opinie dotyczące projektu nowych Zasad Studiowania:

  Dyrekcja przedstawiła nam do konsultacji propozycję brzmienia nowych Zasad Studiowania. Można je zobaczyć pod tym linkiem. W niektórych fragmentach różnią się one zasadniczo od obecnych, w niektórych pozostały niezmienione. Nowe ZS mocno akcentują rolę opiekuna roku, ponadto wprowadzają wiele doprecyzowań.

  Zachęcamy Was do wyrażania opinii! Dołączajcie do Sekcji ds. Studiowania (fb), która zabiera się za opracowanie komentarza i własnych propozycji, lub piszcie z drobniejszymi uwagami na samorządowy mail (samomish@gmail.com). Jeśli macie pomysły na przepisy, których dyrekcja nie uwzględniła, a które – jak wynika z Waszego doświadczenia – są potrzebne, także nie wahajcie się proponować! Wszystkie pomysły i zastrzeżenia będziemy uwzględniać w naszej pracy i przedstawimy je dyrekcji podczas spotkań roboczych.

  Obecny czas jest bardzo istotny – to dobry moment, by zadbać o interesy studenckie na wielu frontach. Zaangażujcie się już teraz!

  29 kwietnia odbyliśmy pierwsze spotkanie konsultacyjne z Z-cą Dyrektora Kolegium MISH ds. Studenckich dr Małgorzatą Głowacką-Grajper. Przedstawiliśmy jej część naszych propozycji zmian, m.in.
  - wprowadzenie oficjalnej kadencyjności funkcji opiekuna roku i zwiększenie roli studentów w podejmowaniu decyzji poprzez obowiązek każdorazowego zasięgnięcia (niewiążącej) opinii Samorządu
  - wyraźniejsze określenie kompetencji opiekuna roku – być może wskazanie na podania, które nie wymagają opinii opiekuna lub są rozpatrywane bezpośrednio przez niego
  - przedłużenie terminów oddawania planów – w semestrze letnim do 31 marca.

  Zgłosiliśmy też szereg uwag o charakterze czysto technicznym (na tym aspekcie również nam zależy, więc zwracajcie uwagę na brak precyzji językowej lub stosowanie niepoprawnych terminów).

  Cały czas czekamy na Wasze uwagi! Kiedy tylko pojawi się nowy projekt nowelizacji, w którym być może zostanie uwzględniona część z naszych uwag, niezwłocznie się nim z Wami podzielimy.

  Kontaktujcie się w tej sprawie z przewodniczącym Sekcji ds. Studenckich Kacprem Van Wallendaelem pod adresem email: k.van-wallendael(maupa)student.uw.edu.pl lub na Facebooku


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Regulamin Wewnętrzny Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Kolegium MISH

  Opublikowano: 4 May 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Komisja Rewizyjna

  Koleżanki i Koledzy,

  długo oczekiwana, wybrana w demokratycznych wyborach Komisja Rewizyjna SS Kolegium MISH ukonstytuowała się. Jej skład jest następujący:

  • Przewodniczący – Artur Kula
  • Wiceprzewodniczący – Przemysław Mroczkowski
  • Sekretarz – Marcin Kozak

  Co więcej, z nieukrywaną dumą prezentujemy Wam Regulamin Wewnętrzny KR SS MISH.

  Wzory będziemy czerpać od najlepszych. Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami.


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  DURA LEX, SED LEX, czyli nowe regulaminy

  Opublikowano: 16 April 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Sekcja ds. Studenckich, Zasady studiowania

  Drodzy i Mili,

  ostatnio dużo się dzieje na Uniwersytecie Warszawskim w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ale nie tylko.

  Regulamin Studiów na UW

  Od paru miesięcy Parlament Studentów UW (w którym reprezentuje Was Monika Helak) intensywnie deliberuje nad kształtem Regulaminu Studiów, zaproponowanego przez roboczy zespół przyrektorski, w skład którego weszła m.in. doc. Anna Rosner, z-ca dyrektora Kolegium MISH ds. współpracy z wydziałami. Obecna wersja nieco różni się od pierwotnej, szalenie niekorzystnej dla studentów – w tej sprawie Parlamentarzyści podjęli nawet uchwałę sprzeciwiającą się wobec niektórych zmian (zobacz TUTAJ). Wciąż jednak widnieją w niej propozycje, które uderzają w studentów. Najważniejsze zmiany to w dużym skrócie:

  1. redefinicja absolutorium. Złożenie pracy dyplomowej staje się warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego. Seminarium dyplomowe nie jest częścią absolutorium, w związku z czym jego niezaliczenie (=niezłożenie pracy dyplomowej do końca września) nie będzie skutkowało powtórką roku, choć będzie skutkowało czymś w rodzaju warunku, czyli koniecznością powtarzania przedmiotu. Za tę przyjemność trzeba będzie zapłacić – wysokość będzie uzależniona od czasu, jaki upłynie między wznowieniem a obroną.
  2. przywrócenie dwói dziekańskiej. Od teraz NK/brak oceny za podwójną nieobecność na egzaminie ma się liczyć jako “liczba” 2,0 i ma być wpisywana do średniej. Dotąd nie liczyła się w ogóle.
  3. daje możliwość ewaluacji pracy administracji studenckiej. Przepis został sformułowany ogólnie, jednak pozwala na stworzenie procedury podobnej chociażby do ankiet przeprowadzanych przez PEJK.
  4. wprowadza możliwość uczestnictwa studenckiego obserwatora na egzaminie komisyjnym na prośbę zainteresowanego studenta. Zamiast przedstawiciela samorządu studenckiego można także poprosić znajomego nauczyciela akademickiego.
  5. reguluje funkcjonowanie jednostek międzyobszarowych. Są to rozliczne, drobne zmiany, istotne, bo regulujące praktykę Kolegium w dokumencie wyższego rzędu niż wewnątrzkolegialne akty prawne. W projekcie pojawiły się przepisy np. mówiące o trybie przyjmowania minimów programowych.

  >> NAJNOWSZY PROJEKT REGULAMINU STUDIÓW NA UW

  Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa pierwsze punkty. Ponieważ Wasi reprezentanci (parlamentarzystka Monika Helak czy członek komisji senackiej Przemysław Brzuszczak) uznali je za niekorzystne dla studentów, aktywnie angażowali się w dyskusję nad ich zlikwidowaniem w różnych gremiach. Zmiany te budzą zresztą liczne kontrowersje i wielu parlamentarzystów zgadza się z koniecznością ich rewizji. Niestety, finalny projekt odbiega chociażby od uchwały podjętej w PS UW. Szczegóły dyskusji podczas posiedzeń PS UW znajdziecie w protokołach (por. zw. IV, V oraz nadzwyczajne posiedzenie z 3 marca 2015 r.). Protokoły z dwóch ostatnich wymienionych posiedzeń oraz z posiedzeń Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia nie są niestety dostępne.

  W najbliższy poniedziałek o godz. 19:00 PS UW będzie wyrażało zgodę lub jej brak na przyjęcie regulaminu w linkowanej wersji. Potem odbędzie się głosowanie Senatu UW (w środę o 10:15), które ostatecznie zdecyduje o przyjęciu dokumentu. Jeśli PS UW nie wyrazi zgody, Senat wciąż może przegłosować dokument, ale z większością kwalifikowaną 2/3. Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w posiedzeniu – są one otwarte dla każdego, każdy może też zabrać na nich głos. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 200, budynek ZSS UW, Mały Dziedziniec (tam, gdzie bankomat Pekao). Porządek posiedzenia znajdziecie na stronie parlamentu.

  Zasady Studiowania w Kolegium MISH – konsultujemy!

  Regulamin Studiów to nie jedyny dokument, który ulega zmianie. Dyrekcja przedstawiła nam do konsultacji propozycję brzmienia nowych Zasad Studiowania. Można je zobaczyć pod tym linkiem. W niektórych fragmentach różnią się one zasadniczo od obecnych, w niektórych pozostały niezmienione. Nowe ZS mocno akcentują rolę opiekuna roku, ponadto wprowadzają wiele doprecyzowań.

  Zachęcamy Was do wyrażania opinii! Dołączajcie do Sekcji ds. Studiowania (fb), która zabiera się za opracowanie komentarza i własnych propozycji, lub piszcie z drobniejszymi uwagami na samorządowy mail (samomish@gmail.com). Jeśli macie pomysły na przepisy, których dyrekcja nie uwzględniła, a które – jak wynika z Waszego doświadczenia – są potrzebne, także nie wahajcie się proponować! Wszystkie pomysły i zastrzeżenia będziemy uwzględniać w naszej pracy  i przedstawimy je dyrekcji podczas spotkań roboczych.

  Obecny czas jest bardzo istotny – to dobry moment, by zadbać o interesy studenckie na wielu frontach. Zaangażujcie się już teraz!


  5 komentarzy |


  Masz głos, masz wybory

  Opublikowano: 13 April 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy i Mili,

   

  okres świąteczny minął, toteż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zwołujemy na dzień 21 marca o godzinie 18:30 w sali Konferencyjnej Białej Willi kolejne Walne Zebranie studentów. Zebranie nie będzie tym razem poświęcone na dyskusje z Zarządem tudzież wprowadzanie nowelizacji, znanych wszystkim doskonale, regulaminów. Czeka na Was niepowtarzalna możliwość uczestniczenia w wyborach do aż trzech organów samorządowych:

  1) uzupełniających do Zarządu, w związku z odejściem Dariusza Standerskiego;

  2) uzupełniających do Rady Kolegium (rezygnacja Ani Dobrowolskiej z funkcji przewodniczącej łączy się z rezygnacją z zasiadania w Radzie);

  3) wyborów członków Komisji Rewizyjnej.

  Przewidywany porządek czasowy

  18:30 – prezentacja kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Kolegium i ZSS KMISH UW
  19:00-19:30 – urna wyborcza, głosowanie nad kandydaturami przedstawionymi w punkcie wyżej
  19:30 – prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej i wybory

  Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Wspomóżcie nas w naszym niepowstrzymanym pochodzie ku Huxleyowskiej utopii!

  Zobacz też:

  >> Obwieszenie wyborcze i zasady zgłaszania się do wyborów: Obwieszczenie
  >> Porządek Zebrania: Porządek_24.04
  >> Regulamin Samorządu Studentów Kolegium MISH UW
  >> Regulamin Samorządu Studentów UW
  >> Stronę Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW

   

   

   


  1 komentarz |


  Spotkanie wielkanocne, tudzież zmartwychwstanie w Białej Willi

  Opublikowano: 29 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy,

  Zaczęła się wiosna, sesja poprawkowa już za nami, wkrótce czeka nas kilka dni wolnego – Święta Wielkanocne na horyzoncie! Ostatnio zaszło również kilka zmian związanych z organizacją działalności Samorządu, został ogłoszony konkurs na logo naszego Kolegium, wkrótce powołana zostanie Komisja Rewizyjna. Wiemy, że nie wszyscy mieli możliwość przybycia na ostatnie walne zgromadzenie, w związku z tym chcielibyśmy zaprosić Was na integracyjne spotkanie wielkanocne – jajeczko już we wtorek o godzinie 19:00. Impreza będzie miała charakter składkowy – postaramy się przygotować jakieś przekąski, ale liczymy również na Waszą inicjatywę! Mile widziane ciasta, ciasteczka, sałatki, napoje – jeśli nie macie pomysłu, doradzimy!

   

  Zabierzcie ze sobą znajomych i przybywajcie tłumnie.
  Do zobaczenia!


  1 komentarz |


  Między jednym walnym a drugim

  Opublikowano: 29 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy i Mili,

  we wtorek miało miejsce Walne Zebranie Studentów. Długotrwały proces tworzenia ram prawnych Komisji Rewizyjnej został wreszcie zakończony: przegłosowaliście nowelizacją Regulaminu Samorządu Studentów (RSS) z przepisami odnoszącymi się do nowego organu. Walne zwołaliśmy również w celach sprawozdawczych, z uwagi na ostatnie zmiany personalne w Zarządzie. Wielu z Was nie mogło pojawić się na Zebraniu; mamy nadzieję, że to krótkie podsumowanie pozwoli Wam zapoznać się z jego przebiegiem.

  Pełen protokół Zebrania: Protokół

  Relacja Zarządu

  Anna Dobrowolska podsumowała ostatnie miesiące pracy Zarządu. Wskazała na udane integracje mishowe: wyjazd do Gdańska, Połowinki oraz inne imprezy. Podkreśliła, że Rada Kolegium powzięła uchwałę w sprawie nowego regulaminu przyjmowania do Kolegium Mish. Chociaż względy zdrowotne uniemożliwiają jej pełne poświęcenie sprawom Samorządu, Ania postara się nadal być aktywnym członkiem Zarządu.

  Nowa przewodnicząca Zarządu, Monika Helak, zrelacjonowała przyjazd krakowskiego samorządu mishowego do Warszawy. Jako szefowa Sekcja ds. studenckich stale pomaga studentom w wyjaśnianiu ich problemów. Poza tym rozpoczęto prace nad propozycją nowelizacji mishowych zasad studiowania. Nowelizacja będzie prawdopodobna z uwagi na zmianę Regulaminu Studiowania na UW-u.

  Michał Stefaniak, szef Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych, podsumował prace nad nowym logiem Kolegium. Konkurs, jak już wiecie, został oficjalnie rozpisany (szczegóły: Ogłoszenie ). Wybrana grupa osób pracuje nad folderem promocyjnym. Po ukończeniu folder zostanie rozesłany instytucjom, które mogłyby być zainteresowane sponsorowaniem Kolegium.

  Magda Front, szefowa Sekcji Naukowej, zapowiedziała pojawienie się notek: ze spotkania o diamentowych grantach, o pozyskiwaniu środków z rady konsultacyjnej oraz ze spotkania z kołem własności intelektualnej, z Collegium Invisibile, a także o konferencjach mishowych i innych, mających się odbyć w najbliższym czasie. W dłuższej perspektywie czasu planuje utworzenie grupy zajmujących się reaktywacją starych kół naukowych oraz zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej.

  Jakub Sawicki, szef Sekcji Promocji i Informacji, uznał działalność Sekcji za sprawną i efektywną. Studenci otrzymują regularnie informacje z Zarządu drogą mailową, poprzez notki na stronie Samorządu oraz oczywiście na facebooku.

  Ostatnie działania Sekcji ds. Organizacji i Integracji przedstawił, w zastępstwie Joanny Ucińskiej, Artur Kula. Według referującego Sekcja pracuje intensywnie, przygotowując wiele wyjazdów i integracji. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wypad do Budapesztu. W następnym tygodniu odbędzie się spotkanie przed wielkanocne.

  Komisja Rewizyjna

  Zaproponowane przez nas zmiany w RSSie podaliśmy pod Waszą rozwagę przed Walnym. Cieszymy się, że obecne podczas Zebrania osoby zawczasu je przeczytały, co zaowocowało merytoryczną dyskusją. Zgłaszanych poprawek było wiele; część z nich o charakterze kosmetycznym przyjęliśmy automatycznie. Ostatecznie przegłosowane zostały trzy: upoważnienie członków komisji do uczestnictwa w zebraniach Zarządu (dodany pkt 6 w par. 6), zaproponowane przez Artura Kulę, oraz zamiana kworum procentowego w par. 6 pkt 2 i par. 8 pkt 6 na liczby bezwzględne – obie zgłoszone przez Przemysława Mroczkowskiego.

  Przypominamy, że celem Komisji będzie regularne przedstawianie raportów z działalność organów Samorządu. Liczymy, że konstruktywna krytyka działań Zarządu pozwoli nam lepiej działać na Waszą rzecz. Wam da zaś sposobność do bardziej wyważonej oceny naszej pracy.

  Z ostateczną formą RSS-u możecie się zapoznać tutaj: RSS

  A na następnym Walnym

  Chcielibyśmy już w tej chwili zapowiedzieć kolejne Walne Zebranie Studentów, tym razem wyłącznie wyborcze. Zamierzamy naraz przeprowadzić wybory do trzech organów:

  1) uzupełniające do Zarządu, w związku z odejściem Dariusza Standerskiego;

  2) uzupełniające do Rady Kolegium (rezygnacja Ani Dobrowolskiej z funkcji przewodniczącej łączy się z rezygnacją z zasiadania w Radzie);

  3) wybory członków Komisji Rewizyjnej.

  Zachęcamy do startowania!

   

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Konkurs na nowe logo Kolegium!

  Opublikowano: 24 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy Koledzy, drogie Koleżanki, najdrożsi Artyści i Twórcy oraz wszyscy Inni,

  po długich latach męki, po wielu konferencjach (bo jak to tak nie wstawić na prezentacji logo Kolegium!) wstydu i po wielu mileniach posuchy wizerunkowej nadchodzą zmiany na lepsze: został rozpisany i oficjalnie ogłoszony konkurs na nowe logo Kolegium MISH UW! Wszystko poszło po naszej myśli, a tytaniczna praca Sekcji ds. Kontaktów z Zagranicą i Przybrzeżnymi Galaktykami przynosi namacalne rezultaty. Poniżej zamieszczamy kluczowe informacje dotyczące konkursu wraz z linkiem do całego ogłoszenia i regulaminu.

   

  Jaki powinien być logotyp:

  − prosty,

  − nowoczesny,

  − funkcjonalny,

  − oryginalny i niepowtarzalny,

  − przejrzysty.

  Co ciekawe, na drodze negocjacji udało się wypertraktować niezmiernie atrakcyjną gratyfikację dla zwycięzcy konkursu:

  Autorowi najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w formie pieniężnej, w wysokości 2 500 zł

   

   Termin składania prac: 31. maja 2015 r.

   

  A tutaj znajdziecie potrzebne dokumenty:

  >> LINK DO REGULAMINU KONKURSU
  >> zarządzenie dyrekcji Kolegium MISH UW

   

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz polecania go znajomym!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Walne Zgromadzenie 24 marca

  Opublikowano: 17 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy i Mili,

  jak już wiecie w składzie personalnym Zarządu zaszły szerokie zmiany. Jesteśmy świadomi, że same komunikaty z naszej strony są daleko niewystarczające, by rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości odnośnie jakości pracy Zarządu. Mając to uwadze, 24 marca o 18:30 zamierzamy zwołać Walne Zgromadzenie studentów Kolegium MISH UW. Poza dyskusją nad naszymi ostatnimi działaniami, chcielibyśmy przedstawić i poddać pod głosowanie zmiany w Regulaminie Samorządu Kolegium MISH. Przypominamy, że chcemy ustanowić instytucję Komisji Rewizyjnej Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW – organu kontrolnego, który zapewni nam większą transparencję, a obecnemu i przyszłym ekipom zarządowym – regularny feedback co do jakości jego pracy i motywację do jej ulepszania.

  To bardzo ważne, byście przybyli. Obecnie żadna jednostka (pomijając oczywiście organ centralny, czyli ZSS UW) nie ma własnej komisji rewizyjnej,  stoimy więc przed dużym, bezprecedensowym wyzwaniem! Wasza liczna obecność zapewni naszej Komisji Rewizyjnej większą legitymację, a także lepszą jakość dokumentu prawnego, na bazie którego będzie ona pracować.

  Zgromadzenia będzie obradować w Sali Konferencyjnej w Białej Willi.

  Przydatne załączniki:

  >> Zmiany w Regulaminie Samorządu (czyli wprowadzenie Komisji Rewizyjnej): Regulamin SS MISH UW
  >> Proponowany porządek zgromadzenia: WALNE ZGROMADZENIE STUDENTÓW KOLEGIUM MISH UW

  Liczymy na Wasze liczne przybycie!

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Zmiany w Zarządzie

  Opublikowano: 17 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy i Mili,

  wszelkie słowa, gdy swobodnie ich używać, tracą swą ostrość. Sekcja Promocji często stosuje górnolotne słowa – dzisiaj będziemy ich bezczelnie nadużywać. Z rzadka bowiem zdarza się, by istniała konieczność dokonania całkowitej reorganizacji Zarządu w połowie kadencji.

   

  Rezygnacja Anny Dobrowolskiej

  Dotychczasowa Przewodnicząca, Anna Dobrowolska, zrzekła się przed kilkoma dniami swojej funkcji. Ania pozostanie członkiem Zarządu, zaś jej obowiązki oraz stanowisko przejęła Monika Helak. Przez te pół roku Ania sumiennie koordynowała pracę wszystkich Sekcji Zarządu; niejednokrotnie była inicjatorem wielu naszych akcji.  Niestety, problemy zdrowotne uniemożliwiają Ani łączenie wymagającego stanowiska Przewodniczącej z jej innymi zobowiązaniami.

   

  Podstawa prawna: Uchwała Zarządu nr 15/2014-15 z 10 marca 2015 ws. powołania Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW

   

  Odejście Dariusza Standerskiego

  Z zasiadania w Zarządzie zrezygnował również Dariusz Standerski. Darek zaczynał dawno temu jako szef Komisji Odnowy MISH i Nowelizacji Zasad Studiowania. Podczas poprzedniej kadencji walczył o przestrzeganie naszych studenckich praw: niejednokrotnie mieliście okazję spotkać go na dyżurach u Pani Doktor Głowackiej – Grajper. Udzielał również różnymi drogami setek porad prawnych. Przez ostatnie miesiące był odpowiedzialny za reformę Zasad Tutoringu. Praca w samorządzie jest jednak poświęceniem – i to czasochłonnym. W przypadku Dariusza nastąpił moment, gdy zmuszony jest przeznaczyć swój czas na cele naukowe.

   

  Podstawa prawna: Rezygancja Dariusza Standerskiego z mandatu członka Zarządu

   

  Wybory uzupełniające

  W związku ze zmianami, odbędą się Wybory Uzupełniające do Rady Kolegium, której dotychczasowym członkiem z urzędu była Ania, oraz Zarządu. Zorganizujemy je łącznie z wyborami do Komisji Rewizyjnej za trzy tygodnie.

   

  Wszelkie Wasze wątpliwości wyjaśnimy na najbliższym Walnym 24 marca.

   

   

   

  „Non semper ea sunt quae videntur

  decipit frons prima multos”

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Budapeszt: węgierska układanka – IX Wiosenny Wyjazd Kulturalno-Naukowy

  Opublikowano: 15 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy Mishowcy!

   

  Już wkrótce, niczym nasz wielki przodek – Józef Bem, wyruszymy do Budapesztu, miasta niezwykłej architektury i historii. Będzie to wyjazd tym bardziej wyjątkowy, że w tym roku to Wy wybraliście jego cel! W te ciepłe wiosenne dni będziemy mieli okazję podziwiać piękno stolicy Węgier, obserwować potęgę Dunaju oraz rozkoszować się smakiem papryki i gulaszu.

  Podobnie jak podczas poprzednich wyjazdów będziemy się świetnie bawić, ukulturalniać, poznawać nawzajem i wspólnie spędzać czas na wszelkie możliwe sposoby. Sprawdzimy również na ile prawdziwa jest opinia o znakomitości węgierskich win.

   

  Kiedy?

  Wyjazd odbędzie się w dniach 23 – 26 kwietnia br. Wyjeżdżamy w czwartek wieczorem 23 kwietnia, zbiórka pod kościołem Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Wracamy 26 kwietnia w niedzielę, najpewniej późnym wieczorem. W obie strony jedziemy autokarem.

   

  Gdzie nocujemy?

  W centrum miasta! A konkretnie w hostelu The Wombats . Nie dość że blisko, to jeszcze w cenę wliczone jest śniadanie!

   

  Jak się zgłosić?

  Pojawił się już formularz, przez który należy wysłać zgłoszenie. Oznaczenie się w wydarzeniu nie jest wiążące, ale mile widziane! Uwaga – liczba miejsc jest ograniczona, w autokarze zmieści się 50 osób, więc decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat. Pierwszeństwo wyjazdu mają MISH-owcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zaprosili swoich znajomych!

  Formularz

   

  Hajsy

  Wyjazd kosztuje 230 , w cenie: transport w obie strony, hostel, ubezpieczenie KL + NNW, wycieczkę z przewodnikiem, leki oraz materiały informacyjne. Po Waszej stronie są koszty wyżywienia, komunikacji miejskiej w Budapeszcie, wstępu do muzeów, galerii i teatrów. Bardzo prosimy zdecydowanych o jak najszybsze wpłaty – oczywiście po wypełnieniu formularza.Bardzo ułatwi nam to organizację wyjazdu i wpłacenie zaliczki na poczet rezerwacji miejsc noclegowych.

  Jeśli nie macie możliwości wpłaty całej kwoty w niedługim terminie, prosimy o wpłaty w II ratach:

  do 1 kwietnia: zaliczka 100
  do 18 kwietnia: dopłata 80

  do 20 kwietnie: ostatnia, nadprogramowa dopłata 50 zł

  Dane konta, na które należy dokonywać wpłat:

  Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMISH UW – Pro Collegio
  ul. Krasnowolska 11a 02-849 Warszawa
  nr rachunku bankowego: ING – 52 1050 1025 1000 0090 6147 7932
  Tytuł przelewu: Budapeszt 2015 – imię nazwisko uczestnika

   

  Plan wyjazdu

  23.04, czwartek

  22:00 – zbiórka pod kościołem Wizytek

  22:30 – wyjazd (prawdopodobnie będziemy jechać przez Kraków)

   

  24.04, piątek

  11:30 – przyjazd do Budapesztu, zostawienie rzeczy w hostelu

  12:30 – wizyta w Instytucie Polskim w Budapeszcie

  13:30 – przerwa obiadowa

  14:30 – zwiedzanie miasta z przewodnikiem

  18:30 – przerwa

  19:30 – dla chętnych: XXII Międzynarodowy Festiwal Książki w Budapeszcie: A Bookish Night 2015 – Night of the independent bookstores (link do strony festiwalu: http://www.konyvfesztival.com/2015/kozonsegnek/index_angol.html)

  21:00 – Impreza!

   

  25.04, sobota

  11:30 – wizyta w Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej

  12:30 – przerwa na lunch/obiad/cokolwiek, na co macie ochotę

  13:00 – zwiedzanie miasta, część II

  16:00 – Festiwal Europejskich Debiutantów – spotkanie podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Książki w Budapeszcie (link: http://polinst.hu/pl/node/10138)

  17:30 – czas wolny

  21:00 – Impreza!

   

  26.04, niedziela

  9:00 ­– czas wolny

  11:00 – wymeldowanie z hostelu

  11:30 – wyjazd do Warszawy

  24:00 – przyjazd do Warszawy

   

  Z ponadto polecamy Wam:

  1. Wzgórze zamkowe i labirynt
  2. Góra Gellerta: Cytadela i Pomnik Wolności
  3. Budynek parlamentu węgierskiego
  4. Bazylika Św. Stefana
  5. Plac Bohaterów
  6. Węgierska Akademia Nauk
  7. Wielka Hala
  8. Dworzec Zachodni
  9. Synagoga przy ul. Dohany
  10. Gaj miejski

  oraz kilka muzeów muzeów:

  1. Węgierskie Muzeum Narodowe
  2. Muzeum Etnograficzne
  3. Muzeum Terroru

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Krakusy w Warszawie

  Opublikowano: 13 March 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy i Mili,

  jak dobrze wiecie, na zeszłorocznym Poroninie gościliśmy nasze bratnie kolegia wrocławskie i krakowskie. Te drugio na tyle nam się spodobały, że postanowiliśmy współpracę z miszowym samorządem podtrzymać. W najbliższą sobotę przyjeżdża do nas ichniejsza dziewięcioosobowa delegacja, którą będziemy szkolić z podstawowych zasad działalności Samorządu. Ponadto porozmawiamy o zorganizowaniu wspólnej konferencji naukowej i oczywiście kolejnym Poroninie.

  Integracja

  Po części w miarę merytorycznej zapraszamy Was o godz. 19:00 na małą integrację (szczegóły wkrótce). Będziecie mieli okazję zapoznać się z naszymi krakowskimi gośćmi. Nawet jeśli nie dla nich, wpadajcie i tak, ponieważ: wkrótce koniec astronomicznej zimy, połowinki już dawno za nami, semestr letni rozpoczął się na dobre – tak czy inaczej, zapraszamy! Zachęcamy również do wzięcia udziału w niedzielnym spacerze po Warszawie z Ingę Bobrowską!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |