Wyniki konkursu na pracę roczną (sezon 2015)/Najważniejszy moment kalendarza UW

  Opublikowano: 23 December 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Oto wyniki:

  I miejsce:
  a) Michał Sopiński – «Est-ce que le droit est une foncton sociale?» Esej przy «filozofii» solidaryzmu Léona Duguit
  b) Tomasz Grzyb – Preferencje wyborcze mniejszości narodowych w wyborach do sejmu w 2011 roku w wybranych gminach województwa podlaskiego

  II miejsce:
  Jakub Wolak – Upadek bytów rozumnych i stworzenie równoległych światów u Orygenesa

  III miejsce:
  Jakub Nowacki – Wpływy schulzowskie w prozie Pilcha

  Wyróżnienie:
  Wioletta Kowalczyk – Ballady sefardyjskie – charakterystyka warstwy muzycznej, sposoby wykonania, rekonstrukcja historyczna

  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  WIGILIA MISHOWA

  Opublikowano: 17 December 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Kochani!

  Z całą serdecznością Samorząd zaprasza na tegoroczną Wigilię Kolegium MISH. Więcej informacji pod linkiem:

  https://www.facebook.com/events/1642054309380931/


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  OGŁOSZEŃ WIELE WAŻNYCH

  Opublikowano: 3 December 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  NOWOŚCI NA STRONIE – REMONT

  Planowany jest remont strony samorządu MISH. W związku z tym mogą wystąpić pewne problemy techniczne oraz brak aktualności. Oprócz spraw formalnych i estetycznych planowana jest także aktualizacja poradników dostosowanych pod nowe realia mishowe. Może być to trudny czas, ale niewątpliwie warto.

  NOWA KOMISJA REWIZYJNA

  Na ostatnim Zebraniu Walnym wybrano nową Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzić będą: Bartosz Cheda, Magdalena Front, Przemysław Mroczkowski. Gratulujemy! Niebawem pojawi się protokół z Zebrania Walnego.


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  RAPORT KOMISJI REWIZYJNEJ SS MISH UW

  Opublikowano: 3 December 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy,

  czeka was lektura, o której studenci innych jednostek mogą jedynie zamarzyć!

  Oto raport Komisji Rewizyjnej dotyczący prac Zarządu Samorządu Studentów w kadencji 2014/2015:

  RAPORT KR SS MISH UW


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  WALNE NA KOLEGIUM

  Opublikowano: 23 November 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Drodzy i Mili,

  równo za tydzień o 18:30, w poniedziałek – Walne! Biała Willa. Ważne wydarzenie, będziemy zmieniać rzeczywistość, co wprost wynika z proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez wnioskodawcę;
  2. Wybór przewodniczącego zebrania;
  3. Wybór protokolanta zebrania;
  4. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania;
  5. Przyjęcie porządku zebrania;
  6. Prezentacja programów członków ZSS MISH UW;
  7. Dyskusja w związku z punktem 6;
  8. Komisja Rewizyjna – wybory
  9. Komisja Wyborcza – wybory;
  10. Wolne wnioski;
  11. Zamknięcie zebrania.
  Widzimy się za tydzień!

  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  VII Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną

  Opublikowano: 17 November 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Konkursy, Koła naukowe, Koła naukowe, Milionerzy, Mishellanea, Mishus sum et nihil mishorum a me alienum esse puto, Praca roczna, To, co jest lepsze nawet od MISH-u, ZSS UW, Życie studenckie

  Drodzy i Mili,

  Konkurs na Najlepszą Pracę Roczną (jak i opis tegoż) stał się pełnoprawną mishową tradycją. Jak zawsze na najlepsze prace roczne czeka moc nagród – pula nagród w tym roku wyniesie 500 zł. Praca nagrodzona pierwszym miejscem zostanie również opublikowana w wersji elektronicznej na stronach Samorządu.

  Siódma edycja utrzymuje zmiany w regulaminie z ubiegłego roku. Komisja nie będzie już mogła odrębnie oceniać prac zgłoszonych przez studentów studiów I stopnia oraz prac zgłoszonych przez studentów studiów II stopnia. By zapewnić obiektywizm podczas oceny prac, plik z pracą roczną należy zatytułować godłem. Godło zawiera do 20 znaków, składa się z dowolnych liter i/lub cyfr oraz brzmi inaczej niż imię lub nazwisko Autora. Godło powinno znaleźć się także w samym dokumencie i stanowić jedyny podpis na Pracy. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą przyjmowane.

  Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu:

  REGULAMIN

  Kiedy i gdzie

  Pracę wysyłamy w formie elektronicznej na adres Samorządu (samomish@gmail.com) do 25 listopada 2015. Jest to termin nieprzekraczalny.

  W treści maila należy podać godło oraz dane Autora pracy: imię, nazwisko, rok studiów.

  Wyniki zostaną ogłoszone podczas Mishowej Wigilii, przed Świętami Bożego Narodzenia.z

  Tryb oceny

  Komisja otrzymuje wyłącznie pliki zatytułowane godłem; do momentu ogłoszenia wyników nie ma dostępu do danych Autorów prac.

  Dokonując oceny prac, Komisja bierze pod uwagę kryteria wyróżnione w formularzu recenzji pracy rocznej dla Kolegium MISH UW, z tym że Komisja może w sposób szczególny wziąć pod uwagę interdyscyplinarny charakter prac.

  W uzasadnionych przypadkach Komisja, w porozumieniu z Zarządem, może podjąć decyzję  o odrębnym trybie oceny części prac rocznych.

  W takim wypadku Komisja może się zdecydować na ocenę prac w ramach poszczególnych kategorii, wyróżnionych na  podstawie metodologii, tematyki lub przynależności dyscyplinarnej (mogą to być np. takie  kategorie, jak: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki prawne).

  Nagrody

  Zwycięska praca zostanie opublikowana w reaktywowanych wkrótce “Mishellaneach”.

  Pula nagród wyniesie 500 zł, wśród nagród rzeczowych nie tylko książki.

  Trochę historii

  Jak to było w zeszłych latach? Na tej stronie przeczytacie o poprzednich czterech edycjach, tam też znajdziecie poprzednie zwycięskie prace.

  Kontakt

  W razie pytań, uwag i sugestii, piszcie na adres Samorządu Studentów (samomish@gmail.com) lub do Justyny Białobrzeskiej, szefowej Sekcji Naukowej: tel. 510144057, j.bialobrzeska@student.uw.edu.pl

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Nowy Wspaniały MISH po raz kolejny!

  Opublikowano: 13 November 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Głupi Pajac, homopoliticus, Homopoliticus, Idiotyczna profanacja, Mishus sum et nihil mishorum a me alienum esse puto, Nowy MISH, Polska liberalna, Polska solidarna, Sekcja ds. Studenckich, Sekcja ds. Studenckich i Tutoringu, Sekcja Informacji, Sekcja Integracji, Sekcja Kultury, Sekcja Organizacji, To, co jest lepsze nawet od MISH-u, Wybory, ZSS UW, Życie studenckie

  Drodzy i Mili,

  posiadamy już oficjalne wyniki Wyborów Samorządowych w naszym Kolegium. Kandydaci listy Nowy Wspaniały MISH po raz kolejny uzyskali wszystkie mandaty do organów Samorządu. Dziękujemy Wam za okazane nam zaufanie – będziemy kontynuować naszą misję ku dobru całej mishowej społeczności! Cieszymy się też z imponującej frekwencji 22,6% (ok. 120 osób), bo nowo wybrani członkowie będą posiadali dzięki temu większą legitymację do rozmów z Dyrekcją.

  Wybory były pierwszymi od dawna, które posiadały atrybut pluralizmu. Czy sprostaliśmy, jako mishowcy, próbie demokracji, mimo pewnych przykrych incydentów? Polecamy Wam to osądzić w Waszych sercach My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swoich praw.

  W wyniku wyborów z dnia 09.11.2015 r. do poszczególnych organów wybrano następujące osoby:

  I. Zarządu Samorządu Studentów:
  1. Joanna Ucińska (85)
  2. Ryszard Jamka (79)
  3. Konrad Rydel (66)
  4. Helena Teleżyńska (64)
  5. Michał Pawłowski (64)
  6. Justyna Białobrzeska (62)
  7. Marcin Kozak (58)

  II. Parlamentu Studentów UW:

  1. Ryszard Jamka (65)

  Pozostali kandydaci: Artur Kula (53)

  III. Rada Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

  1. Monika Helak (97)
  2. Kacper Van Wallendael (82)
  3. Stanisław Zakroczymski (64)
  4. Helena Teleżyńska (63)
  5. Szymon Majewski (61)
  6. Szymon Rębowski (52)
  7. Mikołaj Mierzejewski (49)

  Oficjalne obwieszczenie Komisji Wyborczej znajdziecie tutaj.


  Comments Off |


  WYBORY NIE MAJĄ KOŃCA

  Opublikowano: 27 October 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności

  Znamy wyniki ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, a teraz wybierać będziecie swoich przedstawicieli w

  wyborach samorządowych Kolegium MISH UW.

  To superważne, byście wzięli w nich udział – zarówno przez oddanie głosu, jak i zaangażowanie się w tworzenie samorządu. Osoby przez Was wybrane będą miały wpływ na szereg spraw: reprezentują Wasz interes przed władzami Kolegium, walczą o prostudenckie przepisy prawne i korzystne dla Was interpretacje, pośredniczą w rozwiązywaniu problemów, a także animują życie towarzyskie, kulturalne i naukowe studentów naszego Kolegium. Rekrutacja na studia, rekomendacje, stypendia, ocena pracy opiekunów lat czy pracowników sekretariatu – także tymi zagadnieniami zajmuje się samorząd.

  Jak co roku, będziemy wybierali studenckich przedstawicieli w trzech organach:

  • Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH (7 mandatów)
  • Rada Kolegium MISH (7 mandatów)
  • Parlament Studentów UW (1 mandat)

  Głosuj więc śmiało! Wybory odbędą się już niedługo, bo

  w poniedziałek 9 listopada 2015 r. w godz. 11:00-17:00 na parterze Starego BUW-u

  Datę musieliśmy przesunąć ze względu na niedawno ogłoszony dzień rektorski przypadający na 2 listopada, czyli pierwotny termin składania planów. Jako że poza tym terminem większości z Was łatwiej dostać się na Kampus Główny niż na Dobrą, zdecydowaliśmy się także na zmianę lokalizacji. Przy okazji informujemy, że dedlajn na plany semestralne mija w tym roku 3 listopada.

  Procedura?

  Jeśli interesuje Was kandydowanie w wyborach, należy się zgłosić z kompletem dokumentów do Biura Zarządu Samorządu Studentów UW na Małym Dziedzińcu (s. 100) do 6 listopada. Biuro pracuje w godzinach 9:00-17:00. Dokumenty powinny zawierać formularz zgłoszeniowy pełnej listy kandydatów do danego organu [link] oraz listę podpisów z poparciem dla kandydatów złożona z sygnatur 5% studentów Kolegium (ok. 30 osób).

  Później przeprowadzane są wybory, a ich wyniki ogłasza się dzień później. Uprawomocniają się one w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia - o ile nie zostanie w międzyczasie wniesiony protest wyborczy. Od tego czasu – czyli prawdopodobnie od 16 listopada – rozpocznie się kadencja nowego Zarządu. Zarząd ten w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia powinien zwołać walne zgromadzenie, na którym ogłosi swój program wyborczy oraz przeprowadzi wybory mishowej Komisji Rewizyjnej.

  Przydatne dokumenty:

  Zajrzyjcie koniecznie do następujących:

  Do zobaczenia przy urnach!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Walne Zebranie Samorządu Studentów i Wybory!

  Opublikowano: 19 October 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Fajne spotkania, Idiotyczna profanacja, Komisja Wyborcza, Mishus sum et nihil mishorum a me alienum esse puto, Polska liberalna, Polska solidarna, To, co jest lepsze nawet od MISH-u, Wybory, ZSS UW

  Drodzy i Mili,

  27 października zapraszamy serdecznie wszystkich studentów Kolegium MISH na Walne Zgromadzenie Samorządu Studentów, związane z kończącą się kadencją obecnego Zarządu oraz nadchodzącymi wyborami. Odchodzący Zarząd podsumuje swoją pracę, a wszyscy kandydaci będą mieli sposobność przedstawić swoje plany na następną kadencję.

  Spotkanie odbędzie się w Białej Willi, przy ulicy Dobrej 72, o godzinie 18:30, w Sali Konferencyjnej.

  Wasza obecność jest ważna, bo to jedyna okazja, by ocenić swoich reprezentantów i wybadać pretendentów. Także walcie tłumnie, nie zważając na nic!

  Zachęcamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem zebrania: Link

  Zaś 9 listopada, odbędą się wybory, do udziału w których gorąco zachęcamy.

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  „… I tak skończymy o świcie” – Otrzęsiny MISH, MISMaP i WAL

  Opublikowano: 19 October 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Fajne spotkania, Godzilla, Głupi Pajac, Higiena i bezpieczeństwo, I rok, II stopień, Imprezy, Integracja, LSD, Mishus sum et nihil mishorum a me alienum esse puto, Sekcja Integracji, Sekcja Organizacji, ZSS UW, Życie studenckie

  Drodzy i Mili,

  „Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie…” – Mija październik, a poranne weekendowe powroty będą skazane na kryzysy gorsze niż w social media. Pierwsze wykłady już za nami, najwyższy czas więc otrząsnąć się i powitać nowy rok akademicki! Z tej okazji serdecznie zapraszamy Was do klubu Parking w samym sercu Warszawy na ul. Nowogrodzkiej 27. Będą ludzie z MISMaP-u i WAL-u, więc będzie różnorodnie. Rozpoczynamy o 21:00 – najbardziej punktualni pierwsze piwo piją na nasz koszt!

  Do zobaczenia!

   

   


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Poronin afterparty / Inauguracja roku

  Opublikowano: 26 September 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Imprezy, Mishus sum et nihil mishorum a me alienum esse puto, Sekcja Informacji, Sekcja Integracji, Sekcja Organizacji, Smoleń stawia wódkę, To, co jest lepsze nawet od MISH-u, Wakacje, Życie studenckie

   

   

  Drodzy,

  Do następnego Poronina jeszcze rok, niedługo rozpocznie się nowy rok akademicki, a my zapraszamy na mishową integrację w najbliższy poniedziałek o 18:30! Po porannej inauguracji będzie okazja powspominać obóz zerowy, opowiedzieć o nim tym, którzy nie mogli pojechać lub – nie zważając na okoliczności – tak po prostu napić się piwa. Wszystko to w Retrospekcji (Mapka), w którym wciąż obowiązuje specjalna promocja dla Mishowców (szczegóły tutaj: http://on.fb.me/1Lx8o30)!

  Zarazem przypominamy, że tego samego dnia o godzinie 11:00 w sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim odbędzie się inauguracja roku akademickiego w Kolegium.  Z kolei w dniach następnych będą miały miejsce spotkania informacyjne dla studentów pierwszego roku. Mają one Wam przybliżyć specyfikę interesujących Was kierunków, więc warto się na nich pojawić. Więcej informacji znajdziecie tutaj: Dni adaptacyjne.

  EDIT: W środę, o 17:00, robimy dodatkowe szkolenie z Zasad Studiowania. Spotykamy się w Białej Willi, skąd udamy się prawdopodobnie w spokojniejsze miejsce.

  Do zobaczenia!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |


  Obóz zerowy w Poroninie – edycja 2015

  Opublikowano: 28 July 2015, uczynił to: , kategorie: Aktualności, Fajne spotkania, I rok, Imprezy, Integracja, Mishus sum et nihil mishorum a me alienum esse puto, Poronin, Pumex, Sekcja Informacji, Sekcja Integracji, Sekcja Kultury, Sekcja Organizacji, To, co jest lepsze nawet od MISH-u, Wyjazdy, ZSS UW, Życie studenckie

  Drodzy i Mili,

  zgodnie z tradycją, której początki umykają pamięci naszych najstarszych kolegów, chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na obóz zerowy w Poroninie w dniach 12-18 września.  Jest to na miejsce na wpół legendarne:  przyobleczone czarem wspomnień kolejnych generacji mishowców. Nasze właściwe kolegialne górskie sanktuarium, gdzie ma miejsce mistyczny proces osmozy właściwej Mishowi joie de vivre. Wreszcie podczas obozu kształtują się relacje międzyludzkie – krótsze, czy też dłuższe – niemniej odpowiadające w ogólności za coś, co, przy tylko nieznacznym nadużyciu tego słowa, można by nazwać wspólnotą.

  Zachęcamy każdego pierwszaka do wyjazdu: ze wszystkich zrobionych przez nas badań wynika, że osoba, która była w Poroninie lepiej sobie radzi na polu naukowym i społecznym. Będziemy Was szkolić, na co na pewno wspólnie zmarnujemy cały dzień. Pochodzimy sobie po górach (co zwykle nie kończy się najlepiej – pytajcie o mitycznego herosa w hawajskiej koszuli). Odwiedzimy z pewnością malownicze Zakopane, a nawet arcyinteresujące zamki na Słowacji. Zorganizujemy debatę i przedstawimy sztukę – z niecierpliwością czekamy na Wasze propozycje tematów! Kolorytu naszemu pobytowi dodadzą nasze siostry i bracia z krakowskiego MISH-u (czyt. miszu). Dokładny plan wyjazdu pojawi się niebawem.

  Starszacy – wierzymy, że Was zachęcać nie potrzebujemy. Przybywajcie, jeśli tylko możecie!

  Więcej informacji znajdziecie na tej stronce samorządu. Obczajcie też wydarzenie na facebook-u.

  By się zgłosić, wystarczy wypełnić poniższy formularz: http://goo.gl/forms/QoZbvK5t6g

  Kończymy kilkoma poetyckimi frazami – oby i Was kiedyś dotyczyły!

  „Tu na tej ziemi, dawno już temu,/ Za moich młodych dziecinnych lat/ Chodził po świecie człowiek, któremu/ Nową epokę zawdzięcza świat”

  Trzymajcie się!


  Brak komentarzy, bądź pierwszy! |